Τέσσερα σχήματα περνούν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για το νέο κτίριο της γενικής γραμματείας Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το κτίριο θα κατασκευαστεί στην οδό Πειραιώς, συγκεκριμένα χωροθετείται διοικητικά στον δήμο Ταύρου – Μοσχάτου και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Το υπουργείο ενέκρινε το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού για την πρόσκληση σε διάλογο που αφορά τη Β.Ι φάση του διαγωνισμού, δηλαδή τον ανταγωνιστικό διάλογο.

Σε αυτή τη φάση του έργου θα πάρουν μέρος τα ακόλουθα τέσσερα σχήματα: Άβαξ ΑΕ, ΓΕΚ Τέρνα, Ένωση Προσώπων Intrakat – Redex, Ένωση Προσώπων Μυτιληναίος – Dimand.Σύμφωνα με την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, όλοι οι υποβληθέντες φάκελοι, πληρούσαν όλοι τις απαιτήσεις για τη συμμετοχή στη νέα φάση της διαδικασίας. Σημειώνεται πως ο διαγωνισμός για έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021 με τη συμμετοχή έξι σχημάτων.

Στόχος του υπουργείου είναι να βρεθεί προσωρινός ανάδοχος εντός της χρονιάς. Η σύμβαση καλύπτει περίοδο 30 ετών, εκ των οποίων έως τρία έτη αφορούν την κατασκευαστική περίοδο και τα επόμενα 27 έτη την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης. Ο προϋπολογισμός του ΣΔΙΤ ανέρχεται σε 112,6 εκατ. ευρώ. Το νέο κτιριακό συγκρότημα – που θα σχεδιαστεί με βάση τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού – θα συστεγάσει όλες τις υπηρεσίες της γενικής γραμματείας Υποδομών, εξασφαλίζοντας οικονομικό όφελος για το δημόσιο. Παράλληλα θα συμβάλει στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build