Είσοδο σε έναν νέο κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας πραγματοποιούν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Build, οι Χάρης Καρώνης και Μάκης Αντύπας, συνιδιοκτήτες και ιδρυτές της Viva Wallet & της More.com. H εταιρεία συμφερόντων τους, Werealize Properties, επένδυσε στην καινοτομία, που κυριαρχεί στη φιλοσοφία των δύο επιχειρηματιών και απέκτησε το 20% της κατασκευαστικής εταιρείας Vector.
Η ραγδαία ανάπτυξη και οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου, σε συνδυασμό με την καινοτομία του EPCM (Engineering Procurement & Construction Management) και αρκετά σημαντικά έργα που έχει υλοποιήσει για κορυφαίους επενδυτές της χώρας, ήταν τα βασικά κριτήρια για την επένδυση αυτή.

Η Vector διατηρεί πολυετή εμπειρία σε κτιριακά έργα που κατά κύριο λόγο υλοποιούνται με αυτεπιστασία μέσω υπηρεσιών (EPCM) που παρέχει απ’ ευθείας προς τους επενδυτές ακινήτων. Η επιλογή του EPCM θεωρείται ως δραστική λύση για την αντιμετώπιση του ολοένα και υψηλότερου κόστους που βιώνει ο κατασκευαστικός κλάδος και προβληματίζει τους επενδυτές, καθώς μειώνει την απόδοση των επενδύσεων τους. Πρόκειται για μια μεθοδολογία που εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού και στην προκειμένη περίπτωση προσέλκυσε το ενδιαφέρον των δύο επιχειρηματιών, κύριος στόχος των οποίων είναι να συμμετέχουν σε επιχειρηματικές προσπάθειες που στηρίζονται στην καινοτομία.

Είσοδος στη Vector μέσω ΑΜΚ
H είσοδος της Werealize Properties στην κατασκευαστική εταιρεία πραγματοποιήθηκε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,25 εκατ. ευρώ. Στη μετοχική σύνθεση της Vector σήμερα, εκτός της Werealize Properties, συμμετέχουν ο Μάριος Μίκαϊτς, μηχανολόγος μηχανικός με περισσότερα από 30 χρόνια επαγγελματικής πορείας στον κατασκευαστικό και ενεργειακό κλάδο, ο Αυξέντιος Τυχόπουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός με αντίστοιχη εμπειρία στην κατασκευή και ο επίσης μηχανολόγος μηχανικός, Νίκος Κοκκαλάκης.

Τα έργα που έχει εκτελέσει
Μεταξύ των έργων που κατά καιρούς έχει υλοποιήσει η Vector μέσω EPCM, είναι η μετατροπή μέρους του παλιού εργοστασίου της Παπαστράτος στον Άγιο Διονύσιο Πειραιά, σε σύγχρονα βιοκλιματικά κτίρια πιστοποιημένα κατά LEED, στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης του project Piraeus Port Plaza, που πραγματοποίησε η Dimand. Στα έργα ανακατασκευής που έχει υλοποιήσει η Vector μέσω EPCM ήταν και η ανακατασκευή του κτιρίου της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», όπου σήμερα στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της γαλλικής εταιρείας εξυπηρέτησης πελατών, Webhelp. Επίσης, κατασκευάζει κτίρια κατοικιών για τις Prodea και Livewise, οι οποίες επενδύουν στον οικιστικό τομέα. Τέλος, υπό κατασκευή είναι το εμπορικό κέντρο στην Κρήτη για λογαριασμό της Trade Estates του ομίλου Φουρλή, ενώ έχει αναλάβει μέσω EPCM και την ανακατασκευή-remodeling του συνόλου του δικτύου της τράπεζας Πειραιώς. Εκτός από έργα με το μοντέλο του EPCM, η Vector αναλαμβάνει και έργα ως γενικός εργολάβος για μεγάλες εταιρείες και ιδιώτες, ενώ στο πελατολόγιο της περιλαμβάνονται οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα.