Το περιοδικό «Construction», αποτελώντας ένα έντυπο «forum» επικοινωνίας μεταξύ της αγοράς των μεγάλων τεχνικών έργων και του Υπουργείου Υποδομών, έθεσε στον Γενικό Γραμματέα τις ερωτήσεις από τους επικεφαλής θεσμικών ενώσεων.

 

Ακολουθούν οι ερωτήσεις των θεσμικών φορέων που θέλησαν μέσω του «Construction» να συμμετάσχουν στον διάλογο με το Υπουργείο Υποδομών, και συγκεκριμένα με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, κ. Γιώργο Καραγιάννη.

 

Γιώργος Συριανός, πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ:

 

Στο πρόγραμμα της ΝΔ είχε αναφερθεί η θεσμοθέτηση της νέας μεθοδολογίας των Προτάσεων Καινοτομίας. Τι προτίθεται το Υπουργείο να προωθήσει στα πλαίσια αυτής της θεσμοθέτησης;

 

Γ. Κ.: Μια προεκλογική πρόταση της ΝΔ για υιοθέτηση των προτάσεων καινοτομίας μπαίνει σε τροχιά άμεσης υλοποίησης, αφού ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο νομοσχέδιο. Αντικείμενο του νομοσχεδίου, που αποτελεί μια εκσυγχρονιστική πρόταση, που εισάγαμε στον δημόσιο διάλογο, για την υλοποίηση έργων, είναι η θέσπιση ενός πλαισίου υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης προτάσεων καινοτομίας με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα για μεγάλα έργα υποδομών (προϋπολογισμού άνω των 200 εκατ. ευρώ).

 

Το εν λόγω νομοσχέδιο έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που εμφανίζεται σε μεγάλα έργα αφού, παρότι η χρηματοδότησή τους μπορεί να εξασφαλιστεί άμεσα από κοινοτικούς πόρους, δεν είναι έτοιμα να δημοπρατηθούν.

 

Με την υιοθέτησή των προτάσεων καινοτομίας, η κυβέρνηση αποσκοπεί:

  • Στην ανάδειξη καινοτόμων ιδεών και την προετοιμασία νέων έργων σε τομείς προτεραιότητας του Δημοσίου.
  • Στην επιτάχυνση της ωρίμανσης των έργων, μέσω του «διπλασιασμού», πρακτικά, της δυναμικότητας του υφιστάμενου συστήματος σχεδιασμού έργων υποδομής.
  • Στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τομέα και σε επίπεδο σχεδιασμού έργων, αλλά και στην απόδοσή της ως «μνήμης» στον δημόσιο τομέα προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που γίνονταν όταν σχεδιάζονταν και δημοπρατούνταν έργα στη χώρα.
  • Στην εκμετάλλευση της ευελιξίας του ιδιωτικού τομέα στην επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης έργων, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που στην προσπάθεια να διαφυλαχθεί το δημόσιο συμφέρον, καταλήγουν οι διαδικασίες να διαρκούν περισσότερο από την ίδια την εργασία.

 

Παναγής Τονιόλος, πρόεδρος του ΣΕΓΜ:

 

Με δεδομένο ότι ο μελετητικός-συμβουλευτικός κλάδος της χώρας μας είναι από τους πλέον κατακερματισμένους, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει περιορισμένες δυνατότητες εξωστρέφειας και συμμετοχής στον διεθνή ανταγωνισμό, πώς σκέφτεστε να συμβάλετε για τον κλάδο αυτόν, στο πλαίσιο και της αξιοποίησης της επικείμενης τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων;

 

Γ. Κ.: Η κατεύθυνση της πολιτικής μας είναι ξεκάθαρη και αποδεικνύεται εμπράκτως και με τον νέο Ν.4412 και με την αναστολή του ΠΔ 71/19. Η αγορά θα πρέπει να λειτουργήσει μετά από 10 χρόνια κρίσης με συνθήκες ελεύθερου αλλά και υγιούς ανταγωνισμού. Η κατάσταση που επικρατούσε στον χώρο των μελετών με τις υψηλές εκπτώσεις είναι απαράδεκτη, αντιπαραγωγική και δεν συντελεί στην παραγωγή ποιοτικών μελετών. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο, μετά και τη διαβούλευση ελπίζουμε πως θα θεραπεύσει αυτές τις αβελτηρίες και θα επιτρέψει στις υγιείς εταιρείες να κερδίσουν διαγωνισμούς με αξιοπρεπή τιμήματα.

 

Παράλληλα, όμως, δεν μπορούμε και να αποδεχθούμε το πλαίσιο που έθετε το ΠΔ 71 που θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε ολιγοπωλιακές συνθήκες που θα είχαν ολέθρια αποτελέσματα για τον χώρο. Συνεργαζόμαστε και θα συνεργαστούμε στενά με όλες τις οργανώσεις μελετητών στη νέα ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση του νέου ΠΔ, ώστε να προκύψει, ως χρυσή τομή, το πλαίσιο εκείνο που θα επιτρέψει σε όλες τις υγιείς και δυναμικές εταιρίες να «μεγαλώσουν» ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε μεγάλα projects του εξωτερικού, εξασφαλίζοντας και τη δυνατότητα επιβίωσης σε μικρότερα σχήματα έτσι ώστε να διατηρείται η απαραίτητη ισορροπία στην αγορά. Αυτό επιτάσσει τόσο η λογική, όσο και η φιλελεύθερη αντίληψή μας για τη εύρυθμη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, και αυτό θα πράξουμε.

 

Γιώργος Βλάχος, πρόεδρος του ΣΑΤΕ:

 

Έχει διαπιστωθεί ότι οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί έργων καθυστερούν πολύ περισσότερο από τις κλασικές δημοπρασίες. Γιατί δεν έχει προβλεφθεί η δυνατότητα παραμετροποίησης του Δημοσίου για τον εντοπισμό των κύριων αιτιών καθυστέρησης;

 

Γ. Κ.: Μετά τη νομοθέτηση του νέου θεσμικού πλαισίου για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα εξαλειφθούν όλες εκείνες οι διαπιστωμένες παθογένειες που παρουσιάζονται ως καθυστερήσεις στον χρόνο υλοποίησής τους, αντικείμενο που είχε αποτελέσει αρχικό προβληματισμό του Υπουργείου μας για την αντιμετώπισή του.

 

Επίσης, θα δρομολογηθούν στο επόμενο διάστημα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση του συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών, στις προβλέψεις του νέου νομοθετικού πλαισίου, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες του υφιστάμενου συστήματος.

 

Γιώργος Μπενέκος, πρόεδρος της ΠΕΔΜΗΕΔΕ:

 

Είναι αλήθεια ότι όλες οι μετά την τρόικα κυβερνήσεις σπρώχνουν τους πολίτες προς την κοινωνία του 90/10, δηλαδή 90% εξαθλιωμένοι-υπάλληλοι και 10% μεγάλες επιχειρήσεις; Τι θα κάνετε για να επιζήσουν οι μικρομεσαίες εργοληπτικές;

 

Γ. Κ.: Βασικός άξονας και επιδίωξη της κυβέρνησής μας, από την πρώτη ημέρα ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας, είναι η στήριξη του μικρομεσαίου κλάδου, σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και συνεπώς και του κλάδου των κατασκευών. Από το Υπουργείο μας, γίνονται συστηματικές προσπάθειες σε συνεργασία και με τις 13 Περιφέρειες, για την ωρίμανση έργων μικρής -μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, που να καλύπτουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών για εκσυγχρονισμό και δημιουργία νέων υποδομών, και θα απευθύνονται σε όλο το εύρος των εργοληπτικών εταιρειών.

 

Μιχαήλ Δακτυλίδης, πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ:

 

Τι γίνεται με τον Νόμο των Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς λήγει η παράταση της ισχύος των πτυχίων ΜΕΕΠ;

 

Γ. Κ.: Βασικοί γνώμονες της προσπάθειάς μας, για να τροποποιήσουμε τον Ν. 4412, ήταν η εξάλειψη παθογενειών δεκαετιών, η αλλαγή της νοοτροπίας με στόχο τη γρήγορη, αξιόπιστη, και με κανόνες διαφάνειας και αμεροληψίας, εκτέλεση δημόσιων έργων και μελετών.

 

Για να επιτευχθεί αυτή η προσπάθεια, συστάθηκαν επιτροπές και ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετείχαν νομικοί, εκπρόσωποι φορέων της αγοράς, υπηρεσιακοί παράγοντες που εξέθεσαν τις απόψεις τους και σήμερα οδηγηθήκαμε πλέον σε μια συνολική πρόταση αναβάθμισης του 4412, που είναι ώριμη για μια ευρεία διαβούλευση ώστε να αποτελέσει σύντομα νόμο του κράτους με σεβασμό στο ενωσιακό δίκαιο και στους κανόνες της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

 

Σχετικά με το θέμα της λήξης του χρόνου ισχύος των πτυχίων των Μελετητικών και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, θα παραταθεί ο χρόνος αναστολής του, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται ομάδα εργασίας στο Υπουργείο, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σκοπός της είναι η επανεξέταση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που νομοθετήθηκε προεκλογικά από την απελθούσα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με εμφανή τα στοιχεία της προχειρότητας και της βιασύνης, που έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα που καλούμαστε σήμερα να λύσουμε, ανταποκρινόμενοι της ανάγκες της αγοράς.

 

Περικλής Αγάθωνος, πρόεδρος της HellasLab:

 

Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 158 του Ν4412/2016, που αποβλέπει στη διασφάλιση της ποιότητας των δημοσίων έργων, έχει μείνει ανενεργή. Τι σκοπεύει να κάνει το Υπουργείο και πότε;

 

Γ. Κ.: Η ποιότητα των έργων, σε συνδυασμό με την έγκαιρη παράδοσή τους, αποτέλεσαν τις βασικές αρχές σχεδιασμού του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις. Μέσω του προτεινόμενου νομοσχεδίου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των έργων με την ίδρυση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών.

 

Με την προτεινόμενη διαδικασία το Υπουργείο θα έχει την εποπτεία και τον έλεγχο της εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών των έργων, που θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με τις νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα, φιλικά προς το περίβαλλον υλικά.

 

Επίσης, με τη θέσπιση της ιδιωτικής επίβλεψης για τον έλεγχο και των δύο σταδίων παραγωγής έργων (μελέτη-κατασκευή), δημιουργούμε τις συνθήκες που θα διασφαλίζουν τον πληρέστερο έλεγχο της ποιότητας των έργων, αναθετουσών αρχών που δεν είχαν την αναγκαία τεχνική επάρκεια.

 

Δημιουργείται, λοιπόν, ένα πλέγμα σύγχρονων διαδικασιών που ως σκοπό έχουν την παραγωγή αναβαθμισμένων έργων που θα συμβάλουν στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών της χώρας.