Η HELLASTRON (Ένωση Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων και Υποδομών με Διόδια) εκπροσωπεί τις εταιρείες που διαχειρίζονται και λειτουργούν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο, το συνολικό μήκος του οποίου υπερβαίνει τα 2.133 χιλιόμετρα.

Του Σταύρου Σταυρή

Ένα δίκτυο αυτοκινητοδρόμων το οποίο είναι -εάν όχι το καλύτερο- ένα από τα καλύτερα σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αυτοκινητόδρομοι και οι υποδομές τις οποίες διαχειρίζονται τα μέλη της HELLASTRON έχουν αναδειχτεί τα τελευταία χρόνια σαν ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της χώρας απασχολώντας περισσότερους από 4.500 εργαζόμενους, ενώ οι παραχωρησιούχοι επενδύουν κατά μέσο όρο περισσότερα από 89 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Στρατηγική επιλογή αλλά και επιχειρηματική καθημερινότητα των μελών της HELLASTRON αποτελούν:

  • Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες του δικτύου.
  • Η αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας και η προώθηση συνείδησης ασφαλούς οδήγησης στους χρήστες των αυτοκινητοδρόμων.
  • Η ηλεκτρονική διαλειτουργικότητα και η ομογενοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους οδικούς άξονες.
  • Η εισαγωγή και προώθηση νέων τεχνολογικών εφαρμογών και συστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της HELLASTRON ολοκλήρωσαν και έθεσαν σε λειτουργία στις αρχές Νοέμβρη του 2020 την «Εθνική Διαλειτουργικότητα» για την ηλεκτρονική πληρωμή των διοδίων. Αυτός υπήρξε ο κεντρικός στόχος της τελευταίας τουλάχιστον πενταετίας, ο οποίος έγινε πραγματικότητα χάρη και στην πολύτιμη συνεισφορά του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Διαλειτουργικότητας οι χρήστες/πελάτες του δικτύου της HELLASTRON έχουν τη δυνατότητα με έναν λογαριασμό και έναν ηλεκτρονικό πομποδέκτη να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές λωρίδες πληρωμής σε όλους τους σταθμούς διοδίων της χώρας μας. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να:

  • Περνάνε χωρίς καθυστερήσεις, άνετα καθώς και με ασφάλεια από τους σταθμούς διοδίων.
  • Αποφεύγουν τις συναλλαγές με μετρητά, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19.
  • Eάν είναι επαγγελματίες ή εταιρείες, να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των συναλλαγών τους και να διαχειρίζονται με ευκολία τις μηνιαίες χρεώσεις και κινήσεις του στόλου των οχημάτων τους, διά των ηλεκτρονικών συστημάτων ενημέρωσης (μέσω διαδικτύου, έξυπνων εφαρμογών κ.ά.) που διαθέτουν σήμερα οι εταιρείες-μέλη της ένωσης HELLASTRON.

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
Το ότι η εθνική διαλειτουργικότητα έτυχε θερμής υποδοχής από τους χρήστες/πελάτες των Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τον δεύτερο μόλις μήνα της λειτουργίας της, οι κινήσεις σε σταθμούς διοδίων με πομποδέκτες άλλων εταιρειών από αυτή που λειτουργεί τον σταθμό (διαλειτουργικές διελεύσεις) αυξήθηκαν κατά 308.000, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι η συνολική κυκλοφορία του Δεκεμβρίου του 2020 είναι μειωμένη κατά 50% σε σχέση με αυτή του Δεκεμβρίου του 2019.

«ΝΑΙ» ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται παράλληλά από τα μέλη μας και στην έμπρακτη υποστήριξη της Εθνικής Προσπάθειας για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Στόχος της HELLASTRON είναι η εγκατάσταση και λειτουργία σε όλους τους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) σταθμών ταχείας φόρτισης οχημάτων. Σήμερα λειτουργούν περισσότεροι από 20 σταθμοί φόρτισης, στο δίκτυο της HELLASTRON, ενώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία περισσότεροι από 30 νέοι σταθμοί φόρτισης.

Παράλληλα, τα μέλη της HELLASTRON υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη υποδομών για τη διάθεση καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον όπως το φυσικό αέριο το οποίο είναι αναμφισβήτητα το οικονομικότερο, ασφαλέστερο, περιβαλλοντικά φιλικό, και αποδοτικό καύσιμο στη χώρα μας. Τα πρώτα πρατήρια φυσικού αερίου λειτουργούν σήμερα στα Σημεία Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών της εταιρείας Ολυμπία Οδός (Ψαθόπυργος), καθώς και Ευαγγελισμού και Μακρυχωρίου της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου.

 

5G ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που ανοίγονται πλέον με την έναρξη της λειτουργίας του 5G στη χώρα μας, τα μέλη της ένωσης εργάζονται συστηματικά για την καταγραφή των απαιτήσεων και την προγραμματισμένη ανάπτυξη των συμπληρωματικών υποδομών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των νέων αναγκών και την παροχή ολοκληρωμένων C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) υπηρεσιών.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η συμμετοχή της HELLASTRON στο ερευνητικό έργο C-ROADS για την πιλοτική χρήση τεχνολογιών ETSI ITS G5 και κινητής τεχνολογίας (4ης και 5ης γενιάς) στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους με στόχο την απόκτηση της απαιτούμενης εμπειρίας για τον την καθολική χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τεχνολογίες αυτές.

Ωστόσο, ο σημαντικότερος παράγοντας που θα συμβάλλει στην ταχύτερη και πιο έγκαιρη ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών, αλλά και την ενσωμάτωση των τεχνολογιών αυτών, είναι η διαμόρφωση του απαιτούμενου θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει την αξιοποίηση των υπαρχουσών συμβάσεων παραχώρησης αναδεικνύοντάς τες σε κινητήρια δύναμη για την προσέλκυση και επένδυση των απαιτούμενων κεφαλαίων.

Παράλληλα στη HELLASTRON προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό και τις υπάρχουσες τεχνολογίες για την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε σε όσους επιλέγουν το δίκτυό μας. Στη λογική αυτή εντάσσεται και η προσπάθειά μας για την λειτουργία ενός Ενιαίου Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης (αντί για τέσσερις που υπάρχουν σήμερα) έτσι ώστε -σε περίπτωση συμβάντος- ο χρήστης να θυμάται μόνο ένα τηλεφωνικό νούμερο το οποίο θα καλέσει για να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες βοήθειας που διατίθενται. Η HELLASTRON έχει εκπονήσει και υποβάλει για τελική έγκριση και εφαρμογή, τεχνική λύση άμεσα εφαρμόσιμη, η οποία πιστεύουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υλοποιηθεί χάρη στη διαπιστωμένη συναντίληψη με τα υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

*Ο κ. Σταύρος Σταυρής είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων και Υποδομών με Διόδια (HELLASTRON)