Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα σημαντικό έργο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Κρήτη, προϋπολογισμού 27,3 εκατομμυρίων ευρώ (με ΦΠΑ), μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης και την ανάδοχο του έργου, Οδός ΑΤΕ. Πρόκειται για το έργο που αφορά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας της Παλαιάς Εθνικής Οδού της Κρήτης (ΠΕΟ 90), στο οδικό τμήμα από Καστέλι Κισσάμου έως Καλό Χωριό Λασιθίου, συνολικού μήκους 122 χιλιομέτρων, εκ των οποίων τα 31,68 χιλιόμετρα είναι αστικά.

Το έργο αφορά συγκεκριμένα στην υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων σε θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας της Παλαιάς Εθνικής Οδού, που περιλαμβάνουν αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού, όπως διαγράμμιση, σήμανση οριζόντια και κατακόρυφη, πινακίδες σήμανσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος, στηθαία ασφαλείας, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εργασίες ηλεκτροφωτισμού κλπ. Επίσης, τοπικά, προβλέπεται συμπλήρωση-ανακατασκευή της υποδομής, όπως επισκευή φθορών οδοστρώματος, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης με νέα αντιολισθητική, συμπλήρωση υλικού ερείσματος, καθαρισμός-μόρφωση υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου, καθαρισμός περιοχής για αύξηση ορατότητας (αποξήλωση εμποδίων και αποψίλωση ζωνών που εμποδίζουν την ορατότητα), κλπ. Το έργο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την οδική ασφάλεια στην Κρήτη, καθώς πολλά σημεία του συγκεκριμένου δρόμου είναι επικίνδυνα και έχουν σημειωθεί αρκετά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Παλαιά Εθνικό Οδός ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1911 και ολοκληρώθηκε το 1925, αν και σε ορισμένα τμήματά της έχει αναβαθμιστεί από τον Βορειοδυτικό Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Ο περιπετειώδης διαγωνισμός
Για να φτάσει βέβαια η Οδός ΑΤΕ στην ανάληψη του συγκεκριμένου έργου χρειάστηκε μία… περιπέτεια. Ο σχετικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 2023 και σε αυτόν υπέβαλαν προσφορές συνολικά οκτώ εταιρείες, με τη Δομική Κρήτης να καταθέτει τη χαμηλότερη προσφορά, με μέση έκπτωση 43,68%, και την Οδός ΑΤΕ τη δεύτερη χαμηλότερη, με μέση έκπτωση 39,84%. Οι προσφορές και των δύο υποψηφίων κρίθηκαν ως ασυνήθιστα χαμηλές και τους ζητήθηκε να υποβάλουν αιτιολόγηση των οικονομικών τους προσφορών, όπως και έγινε. Η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε επαρκείς τις αιτιολογήσεις τους κι έτσι τον Μάιο του 2023 η Δομική Κρήτης ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου.

Ωστόσο, τον Ιούνιο η Οδός ΑΤΕ κατέθεσε προδικαστική προσφυγή, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση κατά το σκέλος που έκανε αποδεκτή την προσφορά της Δομικής Κρήτης. Πράγματι, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δικαίωσε την Οδός ΑΤΕ, υποχρεώνοντας την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης να ακυρώσει την επίμαχη απόφασή της. Έπειτα, τόσο η Δομική Κρήτης όσο και η Οδός ΑΤΕ προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης/αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, που αμφότερες απορρίφθηκαν. Με αυτό το δεδομένο, τον περασμένο Ιανουάριο η οικονομική επιτροπή ανακήρυξε νέο προσωρινό ανάδοχο της Οδός ΑΤΕ, ενώ μετά και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών από την πλευρά της εταιρείας, το έργο κατακυρώθηκε οριστικά σε αυτήν, με ποσό προσφοράς 13.295.578,18 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build