Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης εντάχθηκε, στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ (ΕΤΠΑ)», η πράξη με τίτλο «Βελτίωση-Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας-παραλίας Πετρωτών-ορίων νομού Έβρου (β’ φάση)». Η συνολική δημόσια δαπάνη για την πράξη ανέρχεται στο ποσό των 7.328.560,89 ευρώ. Ως ημερομηνία λήξης της πράξης έχει οριστεί η 31/12/2029. Προβλέπεται νέα οριζοντιογραφική χάραξη της οδού, μήκους 14.658,58 μέτρων. Η οδός θα αρχίζει από τον ισόπεδο κόμβο νοτίως της Μαρώνειας, θα διέρχεται από το αρχαίο θέατρο Μαρώνειας, θα διασχίζει την περιοχή της Μαρμαρίτσας, τα τείχη της Αρχαίας Ισμάρας, θα διέρχεται πάνω από την παραλία Πετρωτών και θα καταλήγει στη διάβαση που αποτελεί όριο των νομών Ροδόπης και Έβρου.

Σε συγκεκριμένα σημεία του έργου θα δημιουργηθούν τέσσερις χώροι στάθμευσης, δύο τετρασκελείς ισόπεδοι κόμβοι, συνολικά 80 τεχνικά για απορροή των υδάτων και πεζόδρομος. Επίσης, θα γίνει και αποκατάσταση πλατωμάτων θέασης με τις προσβάσεις τους στην περιοχή του αρχαίου θεάτρου. Προβλέπεται, τέλος, οδοφωτισμός στους κόμβους και στον πρώτο από τους χώρους στάθμευσης, ενώ στην περιοχή των Μακρών τειχών θα τοποθετηθεί σύστημα αυτόνομων φωτεινών σηματοδοτών. Η πράξη περιλαμβάνει αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες, απαλλοτριώσεις και εργασίες ΟΚΩ.