Για την σπουδαία πρόκληση της κατάρτισης των εκπροσώπων του κόσμου των κατασκευών στο Building Information Modelling (BIM) και τις, υπαρκτές και σοβαρές, δυσκολίες εξεύρεσης εξειδικευμένου στην συγκεκριμένη μέθοδο προσωπικού συζήτησε το Build με την Δρ. Αρχιτέκτονα, Όλγα Βενετσιάνου. Ακόμη, η κ. Βενετσιάνου στάθηκε στις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται για την εκπαίδευση των τεχνικών (και όχι μόνο) στο ΒΙΜ, ενώ ανέλυσε και τα απαραίτητα προσόντα που θα πρέπει να έχουν τα άτομα τα οποία θα κληθούν να την φέρουν εις πέρας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Ό. Βενετσιάνου στο Build:

Ποιες είναι, αυτή τη στιγμή, οι πιο σπουδαίες προκλήσεις που υπάρχουν, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, όσον αφορά στην κατάρτιση στο ΒΙΜ;

«Ο τεχνικός κόσμος δεν έχει ακόμα κατανοήσει ότι το ΒΙΜ δεν αφορά σε σχεδιαστικά προγράμματα μοντελοποίησης, αλλά σε μια συνολική προσέγγιση στον κτιριακό σχεδιασμό. Χρειάζεται μια νέου τύπου οργάνωση στη μελέτη τεχνικών έργων, η οποία θα βασίζεται στην καλή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων, στην υιοθέτηση συγκεκριμένης μεθόδου εργασίας (όπως περιγράφεται στο ΒΙΜ Execution Plan) και στην πιστή εφαρμογή της σε όλες τις φάσεις της μελέτης.

Τα αποδεδειγμένα πλεονεκτήματα του ΒΙΜ στον συντονισμό και στον χρονικό και οικονομικό έλεγχο του έργου είναι άμεσα εξαρτώμενα από την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου εργασίας. Δύο ακόμα σημαντικά ζητήματα είναι ο χρόνος και το κόστος που απαιτείται για να εξοικειωθούν οι επαγγελματίες με το ΒΙΜ. Χρειάζεται επένδυση σε χρόνο, λογισμικό και εκπαίδευση, κάτι που δεν είναι πάντοτε εύκολο να γίνει».

Πόσο μεγάλη είναι αυτή τη στιγμή, στην χώρα μας, η δυσκολία εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού για το ΒΙΜ; Προβλέπετε εσείς η κατάσταση, σε αυτόν τον τομέα, να βελτιώνεται ή να επιδεινώνεται στο άμεσο μέλλον;

«Το εξειδικευμένο προσωπικό διαμορφώνεται μαζί με τα έργα τα οποία υλοποιούνται με χρήση του ΒΙΜ. Αυτήν την περίοδο δεν υπάρχουν αρκετοί μηχανικοί με πραγματική εμπειρία στο ΒΙΜ, καθώς η εφαρμογή του στη μελέτη κτιριακών έργων στην Ελλάδα είναι ακόμα περιορισμένη.

Οι εταιρείες θα πρέπει, τουλάχιστον στην αρχή, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, καθώς οι ανάγκες αυξάνονται».

Υφίστανται πρωτοβουλίες (από την Πολιτεία ή από άλλους φορείς) για την εκπαίδευση του τεχνικού και όχι μόνο προσωπικού στο ΒΙΜ; Τις θεωρείτε επαρκείς; Αν όχι, τι περισσότερο κρίνετε πως πρέπει να γίνει;

«Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχουμε οργανώσει δωρεάν εισαγωγικά σεμινάρια στο ΒΙΜ και η ανταπόκριση του τεχνικού κόσμου είναι πολύ μεγάλη. Γίνεται, επίσης, εκπαίδευση σε Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) πανεπιστημίων, αλλά και από ιδιωτικούς φορείς. Οι επαγγελματίες πρέπει να δώσουν έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα των προγραμμάτων, που πρέπει να υπερβαίνουν την απλή εκμάθηση λογισμικού και παράλληλα να δίνουν έμφαση στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα πρότυπα, τη μεθοδολογία και την οργάνωση ενός τεχνικού έργου σε περιβάλλον ΒΙΜ».

Ποια θεωρείτε πως πρέπει να είναι τα απαραίτητα προσόντα των ατόμων οι οποίοι θα κληθούν να εκπαιδεύσουν τον τεχνικό (και όχι μόνο) κόσμο στο ΒΙΜ;

«Χρειάζεται γνώση του αντικειμένου, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται με διαλέξεις αλλά και συγκεκριμένες ασκήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να μην χανόμαστε στη λεπτομέρεια αλλά να είμαστε σίγουροι ότι οι εκπαιδευόμενοι/ες έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές του ΒΙΜ. Στόχος είναι, να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες αυτοπεποίθηση στη χρήση του νέου αυτού εργαλείου, ώστε να το χρησιμοποιούν δημιουργικά».

* Η Δρ. Αρχιτέκτων, Όλγα Βενετσιάνου, είναι εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) στο ΒΙΜ Workgroup του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης. Παράλληλα, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού), στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΣΦΠ Σχεδιασμός Φωτισμού και ΚΕΔΙΒΙΜ – Σχεδιάζοντας έργα με ΒΙΜ: Αρχές και πρακτική κτιριακών έργων) και στην Σχολή Ικάρων (Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών/Κατεύθυνση Μηχανικών/Ειδίκευση Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build