Βασικό εμπόδιο στην άσκηση οποιασδήποτε μορφής επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον όμιλο ΑΕΓΕΚ αποτελεί η στασιμότητα που εμφανίζεται στη θυγατρική της, ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική, η οποία παρουσιάζει σημαντικό ύψος οφειλών και εκκρεμεί η οικονομική της εξυγίανση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εισηγμένη στο χρηματιστήριο ΑΕΓΕΚ έχει να δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις από το 2019 παρά την σχετική υποχρέωση που έχει από το νόμο, γεγονός που αποδίδεται από πηγές της αγοράς στην υφιστάμενη κατάσταση της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική. Βασικοί μέτοχοι της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική είναι η Πειραιώς και η Alpha Bank, ενώ ταυτόχρονα η έλλειψη φυσικού προσώπου στα διοικητικά πεπραγμένα της εταιρείας αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα υστέρησης εξελίξεων και στρατηγικού σχεδιασμού που θα έφερνε την εταιρεία στην επόμενη μέρα.

Το καίριο χτύπημα σε σειρά προηγούμενων επεισοδίων, που προκάλεσε περαιτέρω εμπλοκή και στα πεπραγμένα της ΑΕΓΕΚ, δόθηκε το 2020 μετά την εξώδικη καταγγελία δύο ομολογιακών δανείων της συνδεδεμένης ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική από τις δύο τράπεζες, γεγονός που δημιούργησε δυσχέρειες και στον όμιλο ΑΕΓΕΚ, η οποία είναι ο εγγυητής των συγκεκριμένων δανείων ως μητρική εταιρεία. Η θυγατρική από την πλευρά της έχει να δημοσιεύσει ισολογισμό από τη χρήση του 2018, με αποτέλεσμα τα χέρια και της διοίκησης της ΑΕΓΕΚ να παραμένουν δεμένα, καθότι επίσης δεν μπορεί να δημοσιεύσει ισολογισμό ή και εταιρικό ισολογισμό. Θα θυμίσουμε ότι οι μετοχές του ομίλου ΑΕΓΕΚ βρίσκονται σε αναστολή από τον Ιούνιο του 2020.

Η πώληση των 610 στρεμμάτων στην οικογένεια Τσατσαρωνάκη
Πρόσφατα η θυγατρική της ΑΕΓΕΚ, Ελαφόνησος Α.Ε, πούλησε στην οικογένεια Τσατσαρωνάκη, γνωστή από τα προϊόντα παξιμαδιού «Το Μάννα», την έκταση που διατηρούσε σε παραθαλάσσια έκταση 610 στρεμμάτων στην παραλία Βουλισμένη Ελαφονήσου με το καταβληθέν τίμημα να ανέρχεται στο 1,75 εκατομμύρια ευρώ. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτέλεσε μία κίνηση ικανοποίησης μέρους των απαιτήσεων προς τους δανειστές, η οποία προβάλει ωστόσο ως σταγόνα στον ωκεανό των συνολικών υποχρεώσεων που διατηρεί η ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική. Η θυγατρική ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική έχει ως προνομιούχο μέτοχο τον όμιλο Ελλάκτωρ με 80%, ενώ το υπόλοιπο 20% των μετοχών ανήκει στην ΑΕΓΕΚ. Επιπλέον, ΑΕΓΕΚ και ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική διατηρούν διαφορετική σύνθεση στα διοικητικά τους συμβούλια. Επομένως οι αποφάσεις λαμβάνονται από το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο ξεχωριστά και χωρίς καμία εμπλοκή μεταξύ τους. Σε ό,τι αφορά την Άκτωρ ως προνομιούχο μέτοχο δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Το 80% που έχει στην κατοχή του ο Άκτωρας, είναι αυτό που απέκτησε από την Alpha Bank και την Πειραιώς το 2013, με την μετατροπή των μετοχών σε προνομιούχες άνευ ψήφου. Προϋπόθεση για την απεμπλοκή της κατάστασης είναι η κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου από πλευράς της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική με στόχο την οικονομική της εξυγίανση, λύνοντας ταυτόχρονα τον γόρδιο δεσμό.

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 202 εκατομμυρίων ευρώ
Να σημειωθεί ότι στο τέλος του 2018, οπότε είναι δημοσιευμένες και οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις, το ύψος των βραχυπρόθεσμων δανείων της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική ανερχόταν στα 202,29 εκατ. ευρώ. Βασικοί ομολογιούχοι δανειστές της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική είναι η Alpha Bank και η Πειραιώς, ταυτόχρονα βασικοί μέτοχοι και της μητρικής ΑΕΓΕΚ. Η εταιρεία διατηρούσε κυρίως κατά το παρελθόν εμπλοκή σε δημόσια έργα αλλά και σε οδικά όπως η Εγνατία Οδός ή σε έργα για λογαριασμό της ΔΕΗ. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα έργα στα οποία συμμετείχε ήταν αυτό του μετρό της Θεσσαλονίκης, από το οποίο τέθηκε εκτός δίκην της σωρείας οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Οι πόροι της ΑΕΓΕΚ προέρχονται στο σύνολό τους από την ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική, γεγονός που εξηγεί την άτυπη ομηρία στην οποία βρίσκεται ο εισηγμένος όμιλος. Έτσι, εάν δεν υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξυγίανσης που θα εκπονήσει η θυγατρική και θα εγκρίνει η μητρική, η εικόνα θα παραμένει αυτή που είναι έως και σήμερα. Συν τοις άλλοις η ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική διατηρεί εκτός από δικαστικές διεκδικήσεις για έργα που έχει συμμετάσχει κατά το παρελθόν και απαιτήσεις από έργα του Δημοσίου, προσδοκώντας σε έσοδα από αυτές.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build