Η Noval Property ολοκλήρωσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στο εμπορικό πάρκο Mare West στην Κόρινθο. Βασική προτεραιότητα της επένδυσης αποτελεί η κάλυψη μέρους των κοινόχρηστων αναγκών του εμπορικού πάρκου σε ηλεκτρική ενέργεια, με τη μορφή του ενεργειακού συμψηφισμού. Η επένδυση αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 200kW σε στέγαστρα που βρίσκονται στο υπαίθριο πάρκινγκ και προάγει τη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα του κτιρίου, με χρήση ΑΠΕ.

Παράλληλα, επιτυγχάνεται η μείωση της κοινόχρηστης δαπάνης που αφορά στην ενέργεια και επιβαρύνει τους μισθωτές, ενώ παράλληλα ενισχύεται το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης με ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές. Σημειώνεται, πως το Mare West αποτελεί το πρώτο εμπορικό πάρκο στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί με τη διεθνώς αναγνωρισμένη περιβαλλοντική βαθμονόμηση BREEAM In-Use Commercial v6. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζεται η χρήση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, η βέλτιστη διαχείριση απορριμμάτων, η εξοικονόμηση πόσιμου νερού και, τέλος, η ενίσχυση των ποιοτικών προδιαγραφών που διασφαλίζουν τα επίπεδα υγείας των εργαζομένων και των επισκεπτών κατά τη λειτουργία του.