Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Noval Property κατά 21.346.259 ευρώ, µε έκδοση ισάριθμων νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης και µε τιµή διάθεσης 1,27902 ευρώ εκάστης, µε εισφορές σε είδος, ακινήτων και µετοχών εκδόσεως εταιρειών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα, αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που συνήλθε στις 23 Ιουνίου. Τα περισσότερα ακίνητα προέρχονται από το Κοινωφελές Ίδρυµα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ), ενώ άλλα προέρχονται από τους Ιπποκράτη – Ιωάννη Στασινόπουλο και Νικόλαο Στασινόπουλο.

Ειδικότερα, τα ακίνητα που θα εισφερθούν στην εταιρεία είναι τα εξής:

– Αυτοτελές ηµιτελές κτίριο αποτελούµενο από δύο υπόγεια, ισόγειο, ηµιώροφο, τρεις ορόφους και δώµα, επί της οδού Αρδηττού 40-42, στην Αθήνα από το Κοινωφελές Ίδρυµα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου και τη ΜΕΠΑΛ ΑΕ. Εύλογη αξία: 6.436.030,77 ευρώ.

– Διαμέρισμα τετάρτου ορόφου με υπόγεια αποθήκη, επί της οδού Αναγνωστοπούλου 59, του Δήμου Αθηνών, από το ΚΙΚΠΕ. Εύλογη αξία: 1.810.927,80 ευρώ.

– Τέσσερα επιμέρους, ασκεπή οικόπεδα, στους Ασπούς, στη Σκύρο, με εμβαδόν 2.888,10, 4.030,15, 3.006,44 και 21.677,34 τ.μ., αντίστοιχα, από το ΚΙΚΠΕ. Αγοραία αξία: 1.638.529,18 ευρώ.

– Κατοικία στις Σπέτσες επιφανείας 435,09 τ.µ. από το ΚΙΚΠΕ και τη ΜΕΠΑΛ ΑΕ. Εύλογη αξία: 1.359.938,64 ευρώ.

– Ισόγειο επαγγελματικό κτήριο με πατάρι, επί της οδού Χαϊδαρίου, στο Δήμο Πειραιά, από το ΚΙΚΠΕ. Εύλογη αξία: 1.286.271,48 ευρώ.

– Οικόπεδο επί της οδού Νοταρά 51-53, μετά του επ’ αυτού τριώροφου διατηρητέου κτηρίου με υπόγειο, από το ΚΙΚΠΕ και τον Νικόλαο Στασινόπουλο. Εύλογη αξία: 1.227.359,34 ευρώ.

– Αδόμητο Οικόπεδο από το ΚΙΚΠΕ. Εύλογη αξία: 705.577,10 ευρώ.

– Δύο αδόµητα όµορα αγροτεµάχια, εκτός σχεδίου, άρτια και οικοδοµήσιµα, επιφάνειας 15.877,94 τ.µ. και 5.526,90 τ.µ. στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας από το ΚΙΚΠΕ. Εύλογη αξία: 632.496,92 ευρώ.

– Ισόγειο κατάστημα με πατάρι και υπόγειο συνολικής επιφανείας 156,80 τ.μ. από το ΚΙΚΠΕ και τον Νικόλαο Στασινόπουλο. Εύλογη αξία: 210.236,20 ευρώ.

– Αδόµητο οικόπεδο 4.808,25 τ.µ. στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας από τους Ιπποκράτη – Ιωάννη Στασινόπουλο και Νικόλαο Στασινόπουλο. Εύλογη αξία: 149.055,75 ευρώ.

– Δύο κλειστές θέσεις στάθμευσης στο δεύτερο υπόγειο πολυώροφης οικοδομής, επί της οδού Αναγνωστοπούλου 48, του Δήμου Αθηνών, από το ΚΙΚΠΕ. Εύλογη αξία: 64.000 ευρώ.
Παράλληλα, στη Noval Property εισφέρονται και οι μετοχές των εταιρειών Μεταλλουργία Αττικής Ακινήτων και Μεσογειακές Επιχειρήσεις, που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build