Μεταξύ 2,60% και 2,95% καθορίστηκε το εύρος απόδοσης των ομολογιών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 100 εκατ. ευρώ της Noval Property, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΧΑΕ και της ίδιας της εταιρείας.

Η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

NOVAL_Ανακοίνωση Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό με εύρος_29.11.2021