Ανατροπή είχαμε στον διαγωνισμό για τα έργα διαμόρφωσης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στην ευρύτερη περιοχή ΙΙ της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή του Ελαιώνα, εκτιμώμενης αξίας 37,2 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), μετά από απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ). Όπως είχατε διαβάσει στο Build τον περασμένο Μάρτιο, η Ζιτακάτ είχε αναδειχθεί, μεταξύ τεσσάρων υποψηφίων, προσωρινός μειοδότης για το έργο, με ποσοστό έκπτωσης 27,42%, που ήταν υψηλότερο σε σχέση με τις προσφορές των έτερων διεκδικητών του έργου, Οδός ΑΤΕ (21,50%), Ένωση οικονομικών φορέων Τέρνα ΑΕ-Ηλιοχώρα ΑΕ-ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ (8,83%) και Τομή ΑΒΕΤΕ (6,51%).

Ωστόσο, η Οδός ΑΤΕ προσέφυγε στην ΕΑΔΗΣΥ κατά της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, ζητώντας την ακύρωσή της. Η ΕΑΔΗΣΥ δικαίωσε την Οδός ΑΤΕ, αποδεχόμενη την προδικαστική προσφυγή της και ακυρώνοντας την απόφαση του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος με τη σειρά του προτίμησε να μην κάνει χρήση του δικαιώματός του για άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και αίτηση ακύρωσής της ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να μην προκύψουν περαιτέρω καθυστερήσεις στην ανάθεση του έργου. Έτσι, στη συνεδρίασή της την περασμένη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων ανακάλεσε την επίμαχη απόφαση και παράλληλα αποδέχθηκε την προσφορά της Οδός ΑΤΕ, που ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου.

Τι προβλέπει το έργο
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής περιοχής Βοτανικού/Ελαιώνα και στην κατασκευή έργων διαμόρφωσης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στην ευρύτερη περιοχή ΙΙ της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή του Ελαιώνα. Σε έκταση που ξεπερνά τα 300 χιλ. τ.μ., θα δημιουργηθεί ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της πρωτεύουσας. Στο πάρκο θα φυτευτούν περισσότερα από 3.200 αυτοφυή δένδρα και 40.000 θάμνοι. Επιπροσθέτως, στο πάρκο θα φιλοξενούνται χώροι αναψυχής, υπαίθριας άθλησης και παιχνιδιού, πλατείες και αναψυκτήρια, παιδικές χαρές, αμφιθέατρο, αστικές καλλιέργειες, πάρκο για σκύλους, καθώς και πάνω από 14.000 τ.μ. χλοοτάπητα για διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.