Σε νέο διαγωνισμό, αυτή τη φορά με ανοικτή διαδικασία, προχωρά ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, για την ανακαίνιση του διατηρητέου πολιτιστικού κέντρου «Φλοίσβος» και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του. Το έργο είχε προκηρυχθεί αρχικά τον Ιανουάριο του 2023, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης.
Το σκεπτικό με το οποίο το δημοτικό συμβούλιο Παλαιού Φαλήρου αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ακολουθήσει αυτήν τη διαδικασία σχετίζεται με «ανωτέρα βία», λόγω απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών που προκάλεσαν ζητήματα στατικής επικινδυνότητας του κτιρίου, το οποίο έχει χτιστεί πριν από 125 χρόνια περίπου. Πράγματι, η διαδικασία προχώρησε, με την εταιρεία Αρχιμήδης ΑΤΕ να αναλαμβάνει το έργο. Ωστόσο, με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τον Νοέμβριο του 2023 αποφασίστηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του οικονομικού φορέα.

Για τον λόγο αυτό, σε συνεδρίασή του στα τέλη Μαΐου το δημοτικό συμβούλιο Παλαιού Φαλήρου προχώρησε σε ανάκληση της απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης και παράλληλα ενέκρινε την εκτέλεσή του με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με προϋπολογισμό 2.950.667,67 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Σημειώνεται, ότι το έργο περιλαμβάνει και την προσθήκη ανελκυστήρα, για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες και εμποδιζόμενων ατόμων.