Νέος προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε στα Μέσα Μαρτίου στο έργο για την υπογειοποίηση των δικτύων φυσικής ροής (καναλέτων) ΤΟΕΒ Γαστούνης στην Ηλεία, προϋπολογισμού 18,6 εκατομμυρίων ευρώ.
Στον διαγωνισμό, που τρέχει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, συμμετείχαν συνολικά έξι διεκδικητές, με την ΑΕΤΕΘ ΑΕ να καταθέτει τη χαμηλότερη προσφορά, με ποσοστό έκπτωσης 16,55%, και να αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης για το έργο τον Μάιο του 2023. Ωστόσο, στα τέλη του ίδιου μήνα η Μεσόγειος ΑΕ, που είχε υποβάλει τη δεύτερη χαμηλότερη προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 16%, κατέθεσε προδικαστική προσφυγή κατά της απόφασης ανάδειξης της ΑΕΤΕΘ ως προσωρινού μειοδότη, με την ΑΕΤΕΘ με τη σειρά της να καταθέτει παρέμβαση ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με αίτημα τη διατήρηση της ισχύος της απόφασης.

Τον Ιούλιο του 2023, η ΕΑΔΗΣΥ δικαίωσε την προσφυγή της Μεσόγειος ΑΕ και απέρριψε την παρέμβαση της ΑΕΤΕΘ. Η τελευταία επανήλθε με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία όμως επίσης απορρίφθηκε τον Αύγουστο. Κατόπιν των παραπάνω εξελίξεων, το υπουργείο Υποδομών αποφάσισε τη συνέχιση και ολοκλήρωση του διαγωνισμού σε συμμόρφωση με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, η οποία ακύρωσε την απόφαση ανάδειξης προσωρινού μειοδότη κατά το σκέλος που έκανε δεκτή την προσφορά της ΑΕΤΕΘ. Έτσι, η Μεσόγειος ΑΕ αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου και συνεχίζει προς την οριστική ανάληψη του έργου.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το εν λόγω έργο θα υλοποιηθεί στην περιοχή της Γαστούνης του Δήμου Πηνειού Ηλείας. Αναλυτικότερα, στην περιοχή του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Γαστούνης προτείνεται η κατασκευή δύο ανεξάρτητων δικτύων, του δυτικού και του ανατολικού δικτύου. Το δυτικό δίκτυο καλύπτει την περιοχή δυτικά της πόλης της Γαστούνης έως τον ποταμό Πηνειό και το ανατολικό δίκτυο καλύπτει την περιοχή ανατολικά της πόλης της Γαστούνης, με βόρειο όριο τον ποταμό Πηνειό και ανατολικό όριο τον οικισμό Κόροιβος. Η υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή διασχίζει το ανατολικό δίκτυο στο ύψος της Γαστούνης χωρίζοντάς το σε δύο τμήματα.

Οι αγωγοί που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των κλειστών σωληνωτών δικτύων θα είναι αγωγοί πολυαιθυλενίου HDPE, 3ης γενιάς, 12.5 atm μέχρι και τη διάμετρο Φ400mm. Για μεγαλύτερες διαμέτρους εφαρμόζονται αγωγοί από χαλυβδοσωλήνες. Η παροχή των υδροληψιών άρδευσης των δικτύων θα είναι ίση με 7,5l/sec. Επίσης οι υδροληψίες θα είναι τύπου Schlumberger τύπου ‘’Β’’ ενός στομίου. Το δυτικό δίκτυο ΤΟΕΒ Γαστούνης θα καλύπτει καθαρή αρδευόμενη έκταση 10.200 στρεμμάτων και το συνολικό μήκος του δικτύου ανέρχεται σε 64.815,60 μέτρα, εκ των οποίων τα 61.530,60 μέτρα αντιστοιχούν σε αγωγούς HDPE και τα 3.285m σε χαλυβδοσωλήνες. Το ανατολικό δίκτυο θα καλύπτει καθαρή αρδευόμενη έκταση 7.840 στρεμμάτων και το συνολικό μήκος του δικτύου ανέρχεται σε 46.437,90 μέτρα, εκ των οποίων τα 42.914,50 μέτρα αντιστοιχούν σε αγωγούς HDPE και τα 3.523,50 μέτρα σε χαλυβδοσωλήνες.