Δημοπρατήθηκε έργο που είναι μεγάλου κόστους (σ.σ. 28.388.069,90 ευρώ με ΦΠΑ) αλλά και σημασίας και θα εκτελεστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». Αφορά, συγκεκριμένα, στην κατασκευή νέου κέντρου ακτινοθεραπείας-χημειοθεραπείας στο νοσοκομείο και, παράλληλα, στην ανακαίνιση των κλινικών του υφιστάμενου «Κτιρίου 300 Ανδρών» που αυτό περιλαμβάνει.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να αποπερατώσει τις προβλεπόμενες εργασίες εντός 21 μηνών. Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την Τρίτη 19/03/2024, στις 11:00.

Ο σκοπός του έργου
Το νοσοκομείο «Σωτηρία» δέχεται περιστατικά πνευμονικής και θωρακικής χειρουργικής από όλη την Ελλάδα και, μεταξύ αυτών, διαγιγνώσκει και θεραπεύει περίπου 2 με 2,5 χιλιάδες ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα ετησίως. Επιπλέον, διαθέτει τη μεγαλύτερη θωρακοχειρουργική κλινική στη χώρα μας, με μεγάλο αριθμό διεξαγωγής χειρουργείων ανά έτος, κυρίως για καρκίνο του πνεύμονα. Το νέο κέντρο ακτινοθεραπείας-χημειοθεραπείας του νοσοκομείου θα είναι σύγχρονο και έρχεται να καλύψει τις, πολύ μεγάλες και άμεσες, ανάγκες υγείας ασθενών με καρκίνο που δέχεται το ίδιο μα και την αυξημένη ζήτηση τμημάτων ακτινοθεραπείας στη χώρα. Ακόμη, δεδομένου πως οι υπηρεσίες του νοσοκομείου παρέχονται σήμερα σε 26 διαφορετικά κτίρια, όλα σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, το νέο κέντρο έχει σκοπό να συγκεντρώσει τμήματα του νοσοκομείου σε ένα κτίριο ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία του.

Το νέο κέντρο
Το προς ανέγερση κτίριο θα διαθέτει υπόγειο, ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο. Θα χωροθετηθεί κοντά στο Μέγα Λαϊκό και σε άμεση σύνδεση με υφιστάμενη πεζογέφυρα που συνδέει τμήματά του ώστε να διευκολύνεται η σύνδεσή του με τον κύριο πυρήνα του. Στο υπόγειο του κέντρου θα βρίσκεται το τμήμα ακτινοθεραπείας και στο ισόγειο τα εξωτερικά ιατρεία, μαζί με αίθουσα μικροεπεμβάσεων και χώρο λήψης δειγμάτων. Στον πρώτο όροφο χωροθετείται τμήμα χημειοθεραπείας δυναμικότητας 60 θέσεων και στον δεύτερο όροφο τα κεντρικά εργαστήρια του νοσοκομείου, εργαστήριο για τις εφημερίες, γραφεία ιατρών και διευθυντών, χώροι προσωπικού και υποστηρικτικοί χώροι.
Θα γίνουν, τέλος, όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής και η αναδιοργάνωση του οδικού δικτύου του υπάρχοντος νοσοκομειακού συγκροτήματος για μείωση των διαδρομών εισόδου-εξόδου των κτιρίων κοντά στην είσοδο και την ανεξαρτησία της εισόδου-εξόδου των εξωτερικών ασθενών.

Τα έργα στο «Κτίριο 300 Ανδρών»
Σχετικά, τώρα, με την ανακαίνιση του «Κτιρίου 300 Ανδρών», προβλέπει αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων νοσηλευτικών μονάδων, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, θα ανακαινιστούν οι κλινικές στο ανατολικό τμήμα του κτιρίου (4η και 9η πνευμονολογική, καρδιολογική) και θα γίνουν, μεταξύ άλλων, πλήρης ανακατασκευή των θαλάμων νοσηλείας, αντικατάσταση εσωτερικών κουφωμάτων, επισκευές, νέα δάπεδα σε όλους τους χώρους, χρωματισμούς επιφανειών, τοποθέτηση ψευδοροφών όπου απαιτείται, νέες μηχανολογικές εγκαταστάσεις και πυρανίχνευση.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build