Προχωρά η κατασκευή νέου κτιρίου ολοκληρωμένου ψυχιατρικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο». Η Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, ο κύριος και ο φορέας υλοποίησης του (αρχικού προϋπολογισμού 2.170.000 ευρώ με ΦΠΑ) έργου, συνυπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεσή του με τον ανάδοχό του, που είναι η εταιρεία Τέχνη ΑΕ.

Η τελευταία είχε προσφέρει μέση έκπτωση 12,37% επί του προϋπολογισμού του έργου, ενώ έχει στη διάθεσή της 480 ημερολογιακές ημέρες για να το ολοκληρώσει.
Το νέο κτίριο του ολοκληρωμένου ψυχιατρικού τμήματος θα διαθέτει ισόγειο, έναν όροφο και επικάλυψη στέγης, ενώ θα ανεγερθεί σε αντικατάσταση του κτίσματος της ψυχιατρικής κλινικής, το οποίο παρουσίαζε προβλήματα λειτουργικά όσο και στατικής επάρκειας και θα κατεδαφιστεί πλήρως.

Στο ισόγειο του νέου κτιρίου θα μπορεί κανείς να βρει, μεταξύ άλλων, εξεταστήρια, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπεία, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και θεραπεία ομάδας με μονόδρομο καθρέπτη. Στον όροφο, τώρα, θα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, νοσηλευτική μονάδα 8 κλινών, χώροι υποστήριξης των μονάδων (φαρμακείο, εφημερία, κ.ά.) και βοηθητικοί χώροι.
Τέλος, το νέο κτίριο θα στεγάζεται με τετράρριχτη εγκιβωτισμένη ξύλινη στέγη, που θα καλύπτεται από βυζαντινά κεραμίδια και θα έχει πρόβλεψη επισκεψιμότητας εξωτερικά και εσωτερικά.