Σε σώμα συγκροτήθηκε το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) ιδρύθηκε το 1976 ως το Επιστημονικό και Επαγγελματικό Σωματείο που εκπροσωπεί τους Έλληνες Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς (Transportation Engineers) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Ο ΣΕΣ αριθμεί σήμερα εκατοντάδες μέλη, τα οποία είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία εξειδικευμένοι Συγκοινωνιολόγοι Μηχανικοί (προερχόμενοι κατεξοχήν από Πανεπιστημιακά Τμήματα Πολιτικών και Τοπογράφων Μηχανικών) από επαγγελματικούς χώρους του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρμογή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση συγκοινωνιακών συστημάτων με στόχο την παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας και άνεσης στις μετακινήσεις προσώπων και αγαθών.

Η σύνθεση του ΔΣ για την περίοδο 2022-2024:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαντωνίου

Αντιπρόεδρος: Ιωάννα Παγώνη

Γενικός Γραμματέας: Θανάσης Τσιάνος

Ειδικός Γραμματέας: Δέσποινα Αλεξανδροπούλου

Ταμίας: Ευριπίδης Σακελλαρίου

A’ Αναπλ. Μέλος: Κωνσταντίνος Κουρέτας

Β’ Αναπλ. Μέλος: Κωνσταντίνος Βαβατσούλας

Το who is who των μελών του ΔΣ

Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαντωνίου

Ο Παναγιώτης Παπαντωνίου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Έχει ευρεία γνώση της δυναμικής του τομέα των μεταφορών, μέσα από την ενεργό συμμετοχή του για περισσότερα από 12 έτη, ως μηχανικός, ερευνητής, σύμβουλος συγκοινωνιολόγος και εκπρόσωπος επιστημονικών φορέων. Οι τομείς ειδίκευσής του είναι η οδική Ασφάλεια, η κυκλοφοριακή τεχνική, ο βιώσιμος συγκοινωνιακός σχεδιασμός και τα ευφυή συστήματα στις μεταφορές.

Γενικός Γραμματέας: Θανάσης Τσιάνος

O Θανάσης Τσιάνος είναι Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος του ΕΜΠ. Κατά την 19ετή του επαγγελματική σταδιοδρομία ασχολήθηκε με περισσότερες από 250 μελέτες συγκοινωνιακών έργων πολλές εκ των οποίων αποτελούν μελέτες εξαιρετικά σημαντικών και σύνθετων έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας Συμβούλων Μηχανικών. Οι τομείς ειδίκευσής του είναι οι κυκλοφοριακές μελέτες, οι μελέτες στάθμευσης, φωτεινής σηματοδότησης, οδοποιίας και οδικής ασφάλειας καθώς και ο σχεδιασμός χώρων στάθμευσης και εσωτερικού οδικού δικτύου μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

Aντιπρόεδρος: Ιωάννα Παγώνη

H Ιωάννα Παγώνη είναι Διδάκτωρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός ΕΜΠ με 13ετή ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. Τα τελευταία 6 χρόνια εργάζεται ως Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο με αντικείμενο τις αερομεταφορές, την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για τις μεταφορές και την βιώσιμη κινητικότητα. Ως ανεξάρτητη σύμβουλος έχει συμμετάσχει σε πλήθος συγκοινωνιακών μελετών και μελετών οδοποιίας.

Ειδικός Γραμματέας: Δέσποινα Αλεξανδροπούλου

H Δέσποινα Αλεξανδροπούλου είναι Πολιτικός Μηχανικός- Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ, με επαγγελματική εμπειρία 29 ετών σε κυκλοφοριακές / συγκοινωνιακές μελέτες, μελέτες οδικής ασφάλειας και ερευνητικά προγράμματα. Έχει ασχοληθεί στο ΕΜΠ ως ερευνήτρια σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Ελληνικών Συγκοινωνιακών Προγραμμάτων με έμφαση σε θέματα Νέων Τεχνολογιών, Εφαρμογών Τηλεματικής στις Μεταφορές, Συστημάτων Κυκλοφοριακής Πληροφόρησης και Συνδυασμένων Μεταφορών, Αστικών Συγκοινωνιών καθώς και σε διδασκαλία μαθημάτων. Την τρέχουσα χρονική περίοδο εργάζεται στο Κέντρο Διαχείρισης και Μελετών Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής.

Ταμίας: Ευριπίδης Σακελλαρίου

O Ευριπίδης Σακελλαρίου είναι Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός – M.Sc. Συγκοινωνιολόγος – Υποψ. Διδάκτωρ, με σπουδές σε ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Shanghai Maritime University της Κίνας. Ως ερευνητής έχει συμμετάσχει σε πλήθος Ευρωπαικών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών ενώ έχει διατελέσει εξωτερικός συνεργάτης της European Commission στον τομέα των σιδηροδρόμων. Εργάζεται ως διευθυντικό στέλεχος πολυεθνικού ομίλου στο πεδίο των σιδηροδρομικών και συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών.

A’ Αναπλ. Μέλος: Κωνσταντίνος Κουρέτας

Ο Κωνσταντίνος Κουρέτας είναι Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος MSc με σπουδές στο ΕΜΠ και το University of Virginia των ΗΠΑ. Έχει εργαστεί σε μελέτες κυκλοφοριακές, οδοποιΐας, σχεδιασμού μέσων μαζικής μεταφοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό (κυρίως υποσαχάρια Αφρική, ΝΑ Ασία). Συνεχίζει να εργάζεται σαν σύμβουλος μηχανικός, ενώ ταυτόχρονα είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής της Σχολής Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, ερευνώντας την αξιοποίηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις μεταφορές.

Β’ Αναπλ. Μέλος: Κώστας Βαβατσούλας

O Κώστας είναι Διπλωματούχος Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος MSc με σπουδές στο ΑΠΘ και στη Δανία (DTU). Κατέχει τον τίτλο του Chartered Engineer (CEng) με 10+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας από το Ην. Βασίλειο, την Ιρλανδία, τα Ην. Αραβικά Εμιράτα και την Ελλάδα. Έχει ασχοληθεί με συγκοινωνιακές μελέτες και έργα οδοποιίας μεγάλης και μικρής κλίμακας, με συμμετοχή σε όλα τα στάδια μελετών και επίβλεψη κατασκευής. Ειδικεύεται στην αστική βιώσιμη κινητικότητα και τα ενεργά μέσα μετακίνησης. Με την 7ετή ενεργή δραστηριότητά του στην Επιτροπή Σκωτίας του Chartered Institution of Highways and Transportation (CIHT), θα υπηρετήσει με το ΔΣ για να ενισχύσει το Σύλλογο.