Ένα σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου για τη μελέτη και την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης αποτελεί η έγκριση που δόθηκε πριν από λίγες μέρες από το υπουργείο Υποδομών για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών που αφορούν στην απόσπαση αρχαίων καταλοίπων και δομών που αποκαλύφθηκαν στη διάρκεια των εργασιών. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από έγγραφα που έχει στη διάθεσή του το Build, στο πλαίσιο των εργασιών για το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου εντοπίστηκαν αρχαία κατάλοιπα στη θέση Λιβαδάκια και στη θέση Δουζέλη.

Με αποφάσεις του υπουργείου Πολιτισμού τον Οκτώβριο του 2021 και τον Μάιο του 2022 εγκρίθηκε η μη διατήρηση των περισσότερων από τα αρχαία που εντοπίστηκαν, λόγω του αποσπασματικού χαρακτήρα της διατήρησής τους. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένα ευρήματα στη θέση Δουζέλη, όπως δεξαμενές, κλίβανοι και τα καλύτερα διατηρημένα τμήματα ενός πιθεώνα (αρχαίας αποθήκης), που πρέπει να μεταφερθούν σε συγκεκριμένη θέση εντός του χώρου του εργοταξίου.

Σε έγγραφό της που διαβιβάστηκε στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ) στις 23 Φεβρουαρίου 2022, η Τέρνα έκανε λόγο για καθυστερήσεις αναφορικά με την πρόοδο των αρχαιολογικών ερευνών, υπογραμμίζοντας πως η αποδέσμευση της θέσης Δουζέλη είναι υψηλής προτεραιότητας για το χρονοδιάγραμμα εργασιών κατασκευής του αεροδρομίου, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων τάφρου και οχετού, καθώς και της συνδετήριου του αεροδιαδρόμου με τον υφιστάμενο στρατιωτικό αερολιμένα.

Με έγγραφό της την 1η Απριλίου 2022, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου γνωστοποίησε πως η εκτιμώμενη δαπάνη για τις εργασίες απόσπασης των αρχαίων καταλοίπων και δομών που αποκαλύφθηκαν στη θέση Δουζέλη ανέρχεται σε ποσό ύψους 278.380 ευρώ. Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι επειδή το ύψος της δαπάνης των εργασιών απόσπασης απαιτεί ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες ανάθεσης και σύναψης δημόσιας σύμβασης, κρίνεται αναγκαία για την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάθεσης η συνδρομή της εταιρείας παραχώρησης, στην οποία συμμετέχουν η ΓΕΚ Τέρνα και η GMR Airports. Κατόπιν αυτών, την 1η Ιουνίου εγκρίθηκε από το υπουργείο Υποδοµών η εκτέλεση των αναγκαίων απολογιστικών εργασιών. Οι σχετικές δαπάνες θα καταβληθούν απολογιστικά από την ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ προς την «Νέος Διεθνής Αερολιµένας Ηρακλείου Α.Ε.» για την Τέρνα ΑΕ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build