Πρόκληση για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, άτυπη και τυπική,  αποτελεί η βιωσιμότητα και η προσαρμογή στα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα καθώς οδηγεί στην ανάγκη για νέες θέσεις εργασίας και διαμορφώνει ανάγκες ενωμάτωσης πόρων κατάρτισης και προσαρμογής στις νέες δεξιότητες στο κόστος της δίκαιης μετάβασης. Κεντρικό ρόλο στις νέες δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν στη διαδικασία της μετάβασης και υιοθέτησης προτύπων βιωσιμότητας, αποτελούν οι κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) στις οποίες κυρίαρχη θέση κατέχουν η ικανότητα ανάπτυξης συνεργασιών και η διεπιστημονική προσέγγιση. Επιχειρήσεις και πανεπιστήμια ωφελούνται επενδύοντας στη συνεργασία για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στα θέματα εταιρικής βιωσιμότητας, όπως αποτυπώνεται σε σειρά ερευνών παγκόσμιων οργανισμών (ΟΟΣΑ, ILO, κλπ) σε συνδυασμό με τις ανάγκες που διαμορφώνουν τα κριτήρια ESG.

Τα παραπάνω αποτελούν το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης που διοργανώθηκε από το CSR HELLAS τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, με θέμα την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με το οικονομικό μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης, στις εγκαταστάσεις του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος. Ακαδημαϊκοί και στελέχη επιχειρήσεων, συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνεργαστούν με στόχο την προσαρμογή στη βιωσιμότητα μέσα από την εκπαίδευση. Κοινός άξονας της συζήτησης ήταν οι δύο επιτυχημένες πρωτοβουλίες με στόχο τη σύνδεση επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων/νέων. Πρόκειται για τον Φοιτητικό Διαγωνισμό Ν. Αναλυτής του οποίου η απονομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης και την καινοτομική σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρωτοβουλία του CSR-School, η οποία ξεκινά σε λίγες ημέρες για 4η συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Όπως τονίστηκε από τους συμμετέχοντες, η προσαρμογή στα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα βιωσιμότητας αναμένεται να επιδράσει σε χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διαμορφώνοντας την ανάγκη για δημιουργία σχετικών νέων θέσεων εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, στη χώρα μας, η εκτίμηση για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αφορά σε 400 περίπου επιχειρήσεις καθώς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος της προμηθευτικής τους αλυσίδας σταδιακά. Βάσει εκτιμήσεων που διατυπώθηκαν κατά την εκδήλωση, εκτιμάται ότι μέχρι το 2027, οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν σε σχέση με τα θέματα βιωσιμότητας θα είναι περί τις 60 χιλιάδες στην ΕΕ ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμη ανάλογες εκτιμήσεις.

Το εύρος των νέων θέσεων εργασίας που αναμένεται να προκύψουν μέσα από τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα βιωσιμότητας είναι πολυδιάστατο καθώς αφορά και σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες (auditors) αλλά και θέσεις υπεύθυνων βιωσιμότητας στις ΜμΕ.

Στους διαθέσιμους πόρους για τη δίκαιη μετάβαση που καλούνται να επιτύχουν όλοι οι κλάδοι της οικονομίας, θα πρέπει να συνυπολογισθεί η ανάγκη για πόρους που αφορούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα δίνοντας έμφαση σε μία εκπαίδευση με θεσμοθέτηση ενοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης και διεπιστημονική προσέγγιση στα τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών αλλά και σε επίπεδο κατάρτισης εργαζομένων. Σημαντικό ρόλο προς την ανάπτυξη, μπορεί να διαδραματίσει και ο συνδυασμός της εκπαίδευσης με την πρακτική άσκηση.

Στην εκδήλωση του CSR HELLAS, καθηγητές ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων συζήτησαν σχετικά με το μέλλον της εργασίας υπό το πρίσμα του μοντέλου της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται και τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε εταιρικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τους συμμετέχοντες στον ρόλο της ηγεσίας αλλά και των συμμετόχων (stakeholders). Την ευρωπαϊκή αντίληψη και προοπτική σχετικά με τα θέματα της βιωσιμότητας παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Η σύνδεση επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη

Το θέμα της σύνδεσης επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, συζήτησαν οι  Κώστας Αξαρλόγλου, Πρύτανης και Καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων στο ALBA Graduate Business School, ο Γιώργος Κοσιώρης, Πρύτανης, Eπίκουρος Καθηγητής, Tμήμα Mαθηματικών, Πανεπιστήμιο Kρήτης, η Μαρίας Αλεξίου, Προέδρος ΔΣ CSR HELLAS, Μέλος ΔΣ CSR Europe και η Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Διευθύντρια Βιώσιμης και Εταιρικής Υπευθυνότητας, Όμιλος ΟΤΕ, Γραμματέας ΔΣ CSR Hellas, ιδιαίτερα σε σχέση με τις δεξιότητες που καλούνται να καλύψουν στο πλαίσιο της μετάβασης προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, επιχειρήσεις και πανεπιστήμια στο πλαίσιο των  Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 4 & 17 (Ποιοτική Εκπαίδευση και Συνεργασία για τους Στόχους αντίστοιχα).

Η ανάγκη ανάπτυξης νέας σκέψης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιωσιμότητας επισημάνθηκε με έμφαση στην παρουσίαση του Ιωάννη Ιωάννου, καθηγητή Στρατηγικής & Επιχειρηματικότητας στο London Business School. Γίνεται ολοένα και πιο σαφές, πρόσθεσε ο καθ. Ιωάννου, ότι η διαχείριση της βιωσιμότητας αποτελεί απολύτως στρατηγική επιλογή. ¨Δεν υπάρχει, πλέον κανένα περιθώριο παρερμηνείας σε επίπεδο αγοράς, σε συνδυασμό και με το επερχόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, για εκμετάλλευση του πλαισίου βιωσιμότητας, καθώς το “οικολογικό ξέπλυμα” (greenwashing) μπορεί τελικά να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη ζημιά στην εταιρεία από το να μην ληφθούν καθόλου μέτρα. Ως εκ τούτου, τα διοικητικά συμβούλια και οι επικεφαλής των βασικών διευθύνσεων σε κάθε εταιρεία πρέπει να αναπτύξουν νέες “πράσινες” -όπως αποκαλούνται- δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόκληση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καθ. Ιωάννης Ιωάννου, με τη διάλεξή του είχε ξεκινήσει το CSR-School από το 2019, ενώ είχε από τότε αναδείξει αυτή την αναγκαιότητα, που σήμερα καταγράφεται ως  πρωταρχική επιλογή.

Η Claudia Carydis, Αντιπρόεδρος, Public Affairs, The American College of Greece καθώς και ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Αν. Διευθυντής, CSR HELLAS αναφέρθηκαν στην κοινή δεκαετή διαδρομή των δύο οργανισμών μέσα από τον θεσμό του CSR School.

Η Εκπαίδευση ως εργαλείο επιχειρηματικού και αναπτυξιακού μετασχηματισμού

Την εκπαίδευση ως εργαλείο επιχειρηματικού και αναπτυξιακού μετασχηματισμού συζήτησαν με τη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Λεφοπούλου, η Μαρίνα Σπυριδάκη, Corporate Affairs Manager, Aegean Airlines, o Αρμόδιος Γιαννίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Vitex, o Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, Διευθυντής Επιδόσεων ESG του ομίλου TITAN και η Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Αν. Καθηγήτρια Οικονομικών, Διευθύντρια ΠΜΣ και Εργαστηρίου Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Εκπροσωπώντας διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, οι συμμετέχοντες μίλησαν για τις καλές πρακτικές εκπαίδευσης και σύνδεσης με τους νέους που απορρέουν από τη μακρόχρονη επένδυση των επιχειρήσεών τους στα θέματα βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας, τονίζοντας ότι τα θέματα της βιωσιμότητας είναι ουσιώδη, καθώς τα ζητά τόσο το θεσμικό πλαίσιο, εθνικό και ευρωπαϊκό αλλά και  οι φορείς χρηματοδότησης, οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, η αγορά, οι συνάδελφοι, οι καταναλωτές. Η ίδια η αγορά ωθεί προς τις εξελίξεις αυτές για αυτό βλέπουμε μια γρήγορη τάση προς αυτή την κατεύθυνση.

Απονομή βραβείων φοιτητικού διαγωνισμού Ν. Αναλυτής 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η έβδομη τελετή βράβευσης του φοιτητικού διαγωνισμού Νίκος Αναλυτής . Η Αριάδνη Στάγκου-Μπέλλ, Project Manager του Διαγωνισμού, CSR & Communication Specialist, CSR HELLAS παρουσιάζοντας τους νικητές σημείωσε: “Στον 7ο κύκλο το επίκεντρο ήταν ο στόχος 13: η δράση για το κλίμα, και συγκεκριμένα ο κοινωνικός αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής. Τα βραβεία που λαμβάνουν οι 3 νικήτριες ομάδες κάθε κύκλου αποσκοπούν πάντα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων και την παροχή υποστήριξης προς αυτούς για την ένταξη τους στον χώρο εργασίας. Προσαρμόσαμε τα βραβεία προσφέροντας και την ευκαιρία απασχόλησης σε θέση αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, για τουλάχιστον 1 μήνα, σε εταιρία μέλος του CSR HELLAS και χορηγό του διαγωνισμού. Αυτό αποτελεί ευκαιρία όχι μόνο για τους νέους αλλά και για τις ίδιες τις εταιρίες, καθώς αποκτούν πρόσβαση στα λαμπρά μυαλά των νέων που μπορεί και να γίνουν οι ηγέτες του αύριο.”

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος στο πλαίσιο του διαγωνισμού διοργανώθηκαν για πρώτη φορά στα πανεπιστήμια σειρά ειδικών σεμιναρίων με επίκεντρο την ΕΚΕ και τους SDGs με τη συμμετοχή των 7 συνεργαζόμενων πανεπιστημίων και 444 φοιτητών.

Βαρόμετρο ESG από την έδρα «Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος» του ALBA Graduate Business School σε συνεργασία με το CSR HELLAS

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανακοινώθηκε νέα συνεργασία μεταξύ του ALBA Graduate Business School και του CSR HELLAS. Η συνεργασία αφορά το Βαρόμετρο ESG (ESG Βarometer), το οποίο βασισμένο σε υψηλής ποιότητας ψυχομετρικά εργαλεία, θα μετρήσει καινοτομικά θέματα όπως αυτά της σχέσης της ταπεινής ηγεσίας και της αειφορίας.

Το νέο βαρόμετρο που παρουσιάστηκε από τους Παύλο Βλάχο, Associate Professor, Marketing, Alba Graduate Business School και Αριστοτέλη Αλεξόπουλο, Head of Applied Research & Innovation του Alba, με τον Αλέξανδρο Κωστόπουλο, Αναπληρωτή Διευθυντή του CSR HELLAS, θα υλοποιηθεί από την έδρα «Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος» η οποία ήδη χρηματοδοτεί  6 σημαντικά ESG προγράμματα βασικής έρευνας τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται ήδη υπό επιστημονική αξιολόγηση σε ιδιαίτερα επίκαιρα ζητήματα ESG ενώ βασικός στόχος του είναι αφενός να καταγράψει τις απόψεις των εργαζομένων για τις δράσεις ESG που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται, και αφετέρου να συνδέσει αυτές τις απόψεις με κρίσιμες μεταβλητές για τη λειτουργία των επιχειρήσεων όπως είναι η ένδο-οργανωσιακή εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη.

Το νέο βαρόμετρο θα μετρήσει και θα συγκρίνει τις αντιλήψεις, τριών κατηγοριών συμ-μετόχων (stakeholders): CEOs & TMT, Eργαζoμένων σε χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες καθώς και αντιλήψεις  του γενικού κοινού.

Τα ευρήματα του βαρόμετρου θα επιτρέψουν και συμπεράσματα κλαδικά, και όπως σημείωσε ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος, τα ευρήματά του θα μπορούν να αξιοποιηθούν και από την Πολιτεία, γεγονός που θα επιτρέψει να είναι στοχευμένες οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις. “Θα μπορούμε επομένως να συγκρίνουμε τα ευρήματα του Βαρομέτρου ESG με τα αποτελέσματα του αντίστοιχου ευρωπαϊκού βαρόμετρου που με πρωτοβουλία του CSR Europe ήδη υλοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το 2021 αποτυπώνοντας την ωριμότητα των ευρωπαϊκών κλάδων της οικονομίας”.