Η Europa και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ξεκινούν μια νέα εποχή πολυεπίπεδης συνεργασίας.  Ήδη οι επαφές των στελεχών της επιχείρησης και του φορέα έφεραν τα πρώτα αποτελέσματα.  Η πρώτη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της Europa και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, και συγκεκριμένα από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης Καθηγητή κ. Ευστράτιο Στυλιανίδη, έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση επιστημονικής μελέτης για τη βελτιστοποίηση διαχείρισης των αποθεμάτων πρώτων υλών αλουμινίου, πολυαμιδίων, και έτοιμων θερμομονωτικών προφίλ αλλά και την περαιτέρω εκπαίδευση του εξειδικευμένου προσωπικού που εργάζεται στις αντίστοιχες θέσεις. Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου έχει οριστεί η Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Σοφία Παναγιωτίδου η οποία θα αναλάβει την επιστασία του έργου με τη συνεργασία του Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γιώργου Νενέ.

Η ανωτέρω συνεργασία αναμένεται να ωφελήσει, τόσο την Europa όσο και το Πανεπιστήμιο, αφού μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας αναπτύσσονται πολλαπλά πεδία ερευνητικής και επιχειρηματικής δράσης. Από την μεριά του ο κ. Νενές διευκόλυνε με κάθε τρόπο τη συνεργασία αυτή δείχνοντας διάθεση για ακόμα στενότερη επαφή του Τμήματος με τη βιομηχανία. Άλλωστε σημαντικό μέρος των αποφοίτων των αντίστοιχων ειδικοτήτων εργάζονται στην εγχώρια και διεθνή βιομηχανία σε διάφορες θέσεις και αποτελούν σημαντικό ανθρώπινο στοιχείο για τη λειτουργία τους.

Βασικό θετικό αντίκτυπο για την Europa θα επιφέρει η ανάπτυξη και εφαρμογή πρότυπων μοντέλων διαχείρισης των πρώτων υλών της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα, η αντίστοιχη εκπαίδευση του προσωπικού, αναμένεται να συμβάλλει σε διαχρονικό επίπεδο τόσο στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων, όσο και στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας.

Μεγάλη σημασία, η οποία χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς, έχει και η ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας μεταξύ του Πανεπιστημίου και της εταιρείας. Αυτή η κουλτούρα αναμένεται να εδραιωθεί σταδιακά και στους δύο συμβαλλόμενους με απώτερο στόχο την περαιτέρω συνεργασία στο μέλλον και σε άλλους τομείς.

Είναι πάγια ανάγκη η συνέργεια της επιστημονικής έρευνας με το επιχειρηματικό περιβάλλον και η ανάπτυξη clusters συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, Πανεπιστημίων και λοιπών φορέων με τελικό στόχο την εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής, τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών, την ενίσχυση των εγχώριων brands, την προσέλκυση νέων επενδύσεων, την ανάπτυξη των εργαζομένων και τελικά την ομόθυμη εγκαθίδρυση μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας!

Σε αυτό το επίπεδο η Europa πρωτοστατεί και αναμένεται να συμβάλλει με κάθε τρόπο και μέσο σε αυτή την κατεύθυνση.