Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Έργου Παραχώρησης, και με γνώμονα την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών στις δραστηριότητές της, η Νέα Οδός υλοποίησε ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα έργο το οποίο “κινείται” στα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών χωρών.