Δύο νέες χρυσές διακρίσεις απέσπασε η Νέα Οδός, στο πλαίσιο των Hellenic Responsible Business Awards 2021, ενός θεσμού που επιβραβεύει και αναδεικνύει τις εταιρείες που προωθούν τις αξίες της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και επενδύουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ειδικότερα, η Νέα Οδός διακρίθηκε:

  • Με Χρυσό Βραβείο, στην κατηγορία «Τεχνολογία και Περιβάλλον», για τις πρωτοβουλίες της στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, καθώς η Ιόνια Οδός παραμένει ακόμα και σήμερα ο μόνος αυτοκινητόδρομος στη χώρα που προσφέρει τη δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων καθ’ όλο το μήκος του. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η Νέα Οδός, έγινε στις αρχές του χρόνου, η 1η εταιρία λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων στη χώρα, που έθεσε σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πλάνο αντικατάστασης του στόλου οχημάτων της σε 100% ηλεκτρικά, εξοπλίζοντας ταυτόχρονα το σύνολο των εγκαταστάσεών της με φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες υποδομές για τον πλήρη εξηλεκτρισμό του εταιρικού στόλου.
  • Με Χρυσό Βραβείο, στην κατηγορία «Ηλεκτρονική Έκδοση Απολογισμού» για τη δημιουργία του «S.R Scorecard». Πρόκειται για ένα microsite, στο οποίο συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται με διαδριαστικό τρόπο σε ετήσια βάση, όλοι οι βασικοί δείκτες Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας, προκειμένου να μπορεί ο κάθε συμμέτοχος (stakeholder) να ενημερωθεί «με μια ματιά» για όλες τις δράσεις που υλοποιούνται. Παράλληλα, μέσω του CSR Scorecard, πραγματοποιείται και διαδικτυακή έρευνα η οποία και λειτουργεί και ως ένας ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στη Νέα Οδό, στόχος μας είναι να είμαστε ένας ενεργός εταιρικός πολίτης που συμβάλλει τα μέγιστα σε κάθε όμορη τοπική κοινωνία, καθώς και στο σύνολο της χώρας.

Καθημερινά, επιδιώκουμε την υπεροχή στη λειτουργία και τη συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων μας, ενώ σε κάθε μας βήμα, αναγνωρίζουμε την απόλυτη ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και προσπαθούμε να συμβάλλουμε τα μέγιστα στην αειφόρο ανάπτυξη. Περισσότερες πληροφορίες για τη στρατηγική και τις δράσεις μας σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορείτε να βρείτε τόσο στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας της Νέας Οδού, όσο και στο microsite, CSR Scorecard.