Τη μεταξύ τους σύμβαση για την ανέγερση δύο νέων κτιρίων εντός της Πολυτεχνειούπολης Χανίων συνυπέγραψαν ο κύριος του εν λόγω έργου, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και ο ανάδοχός του, η Δρακάκης ΑΕ Εργολαβικές Επιχειρήσεις. Τα κτίρια που θα ανεγερθούν θα είναι τριώροφα με υπόγειο. Το έργο είχε δημοπρατηθεί με προϋπολογισμό 11.143.653,28 ευρώ (με ΦΠΑ). Βάσει του οροσήμου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες εργασίες έως την 31/12/2025.

Τα προς ανέγερση κτίρια
Το ένα κτίριο που θα κτιστεί θα είναι Κόμβος Καινοτομίας, συνολικής δόμησης 1.545,50 τ.μ. Θα περιλαμβάνει ερευνητικά εργαστήρια, γραφειακούς χώρους υποστήριξης, υποστηρικτικές αίθουσες σεμιναρίων εκπαίδευσης και ερευνητικών διαδικασιών, ειδικούς μηχανολογικούς χώρους, βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης, παρασκευαστήριο και χώρους υγιεινής. Το έτερο κτίριο αφορά στην Έρευνα και στην Ανάπτυξη. Θα είναι συνολικής δόμησης 1.750,78 τ.μ. και σε αυτό θα βρίσκει κανείς ερευνητικά εργαστήρια, γραφειακούς χώρους υποστήριξης, υποστηρικτικές αίθουσες σεμιναρίων εκπαίδευσης και ερευνητικών διαδικασιών, ειδικούς μηχανολογικούς χώρους, βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης, παρασκευαστήριο και χώρους υγιεινής.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται η πλήρης κατασκευή του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και το σύνολο των απαραίτητων περιβαλλοντικών προσαρμογών με την προμήθεια εξοπλισμού επεξεργασίας νερού και εργαστηριακών εκροών. Περιλαμβάνονται, επίσης, το σύνολο των εργαστηριακών πάγκων ερευνητικών εργαστηρίων και ειδικού εξοπλισμού, το σύνολο του απαραίτητου διαδικτυακού εξοπλισμού ενεργών και παθητικών συστημάτων, ο απαραίτητος εξοπλισμός για την δημιουργία των θέσεων εργασίας, οι διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου και πρόσβασης στα κτίρια, το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών και ενεργειακών παρεμβάσεων για τη δημιουργία κτιρίων ενεργειακά αυτόνομων με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών panel, τα απαραίτητα έργα διασύνδεσης με την Πολυτεχνειούπολη και, τέλος, έργα προστασίας και ασφάλειας του campus.