Δεκτή έγινε από την Περιφέρεια Αττικής η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών που κατέθεσε η ΑΕΤΕΘ, ανάδοχος του έργου «Ανάπλαση οικοδομικού τετραγώνου 150 και κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων» στη Νέα Ιωνία. Πρόκειται για ένα… πολύπαθο έργο συνολικού προϋπολογισμού 11.500.000 ευρώ που, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, θα είχε ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου του 2021, όμως παίρνει νέα αναβολή.

Το έργο αφορά στην ανάπλαση ενός επί δεκαετίες αναξιοποίητου χώρου στη Νέα Ιωνία, στη συμβολή των οδών Γυμνασίου, Πατριάρχου Ιωακείμ και Χρυσοστόμου Σμύρνης, με τη δημιουργία πλατείας και τριώροφου υπόγειου χώρου στάθμευσης με 350 θέσεις πάρκινγκ, ο οποίος θα εξυηπρετεί τους επιβάτες του σταθμού ΗΣΑΠ της Νέας Ιωνίας, που απέχει 100 περίπου μέτρα, αλλάκ και τους επισκέπτες του εμπορικού κέντρου της περιοχής.

Η σύμβαση του έργου υπεγράφη τον Μάιο του 2019, όμως τον Αύυγουστο του 2020 διαπιστώθηκε ότι προέκυψαν θέματα κατά την κατασκευή του έργου και εκ παραδρομής λάθη στη μελέτη, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η επανασύνταξη της στατικής μελέτης. Η ΑΕΤΕΘ υπέβαλε τον Μάρτιο του 2022 την επανασύνταξη της στατικής μελέτης του έργου, που εγκρίθηκε από τα αρμόδια όργανα, ενώ η προθεσμία περαίωσης του έργου παρατάθηκε έως τις 20 Νοεμβρίου 2022.

Γιατί διακόπτονται οι εργασίες
Ωστόσο, στις αρχές Σεπτεμβρίου η ΑΕΤΕΘ γνωστοποίησε ότι διακόπτει τις εργασίες διότι, πρώτον, απαιτείται να εκτελεστεί εργασία τοποθέτησης προεντεταμένων αγκυρίων, η οποία είναι προαπαιτούμενη των υπολοίπων και η οποία εκ παραδρομής δεν είχε προβλεφθεί από τον δήμο στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου, όπου δεν επαρκούν τα απρόβλεπτα του έργο για να καλύψουν το κόστος, και δεύτερον, η τροποποίηση της μελέτης του έργου και η διόρθωση των παραλείψεων και των λαθών της αρχικής μελέτης επιφέρει αύξηση του προϋπολογισμού του έργου κατά 15,11% (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς οι πρόσθετες εργασίες δεν κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, ώστε να μπορεί να συναφθεί συμπληρωματική σύμβαση, αλλά η αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών αυτών προϋπήρχε της σύμβασης. Η διεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφέρειας Αττικής αποδέχθηκε το σκεπτικό της εταιρείας και τη διακοπή των εργασιών λόγω υπαιτιότητας του κυρίου του έργου, ξεκαθαρίζοντας πως για όσο διάστημα το έργο τελεί υπό διακοπή, πρέπει η ανάδοχος εταιρεία να εξασφαλίσει την φύλαξή του, την απαγόρευση πρόσβασης σε άτομα άσχετα με το έργο και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build