Έγινε ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση νέας μονάδας της Μυτιληναίος ΑΕ για ανάκτηση χαλκού και ψευδαργύρου από βιομηχανικά κατάλοιπα και δευτερογενείς πρώτες ύλες, καθώς εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί της όροι. Η καινούργια μονάδα θα εγκατασταθεί στο ο.τ. 58, συνολικού εμβαδού 19.232,16 τ.μ., της ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης. Θα λειτουργεί 24 ώρες/24ωρο και 250 ημέρες/χρόνο και θα είναι προσανατολισμένη στην παραγωγή των ως άνω μετάλλων (χαλκός, ψευδάργυρος) από δευτερογενείς πηγές και όχι από την κατεργασία πρωτογενών μεταλλευμάτων.

Θα μπορεί, επιπλέον, να παραλαμβάνει κατάλοιπα από άλλες παραγωγικές διαδικασίες τα οποία θα διαθέτουν ποσότητες των συγκεκριμένων μετάλλων, οι οποίες θα μπορούν να ανακτηθούν-παραχθούν με τη συγκεκριμένη μέθοδο επεξεργασίας, αλλά και από άλλα δευτερογενή υλικά τα οποία παράγονται μέχρι σήμερα από διάφορες βιομηχανικές διαδικασίες, σαν δευτερογενή προϊόντα και τα οποία διαθέτουν επίσης ποσότητες των δύο μετάλλων ικανές προς εκμετάλλευση, με την προτεινόμενη μέθοδο επεξεργασίας. Η τεχνολογία και η μέθοδος επεξεργασίας που θα εφαρμοστεί έχει εξελιχθεί από την Μυτιληναίος ΑΕ και αποτελεί βιομηχανική ιδιοκτησία. Η δραστηριότητα θα μπορεί να παραλαμβάνει 12 χιλ. τόνους/χρόνο υλικών προς επεξεργασία από διάφορες πηγές, ενώ η ημερήσια δυναμικότητά της ως προς την εισερχόμενη πρώτη ύλη για επεξεργασία θα είναι 48 τόνοι.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας θα περιλαμβάνουν:
• Κεντρικό μεταλλικό κτίριο, το οποίο θα διαμερισματοποιείται σε χώρο παραγωγής (που θα στεγάσει όλη τη γραμμή παραγωγής), χώρο γραφείων (ο οποίος θα φιλοξενεί τους χώρους γραφείων και υγιεινής του προσωπικού της μονάδας) και χώρο υποσταθμού μέσης τάσης δυναμικότητας 800 kWA και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος δυναμικότητας 800 KVA.

• Εκτός του μεταλλικού κτιρίου παραγωγής θα υπάρχουν τέσσερις δεξαμενές κλειστού τύπου, για την αποθήκευση των υγρών χημικών αναλωσίμων, που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία του υλικού.

• Λεβητοστάσιο, με έναν ατμολέβητα κατηγορίας Γ και δυναμικότητας 5t/hr.

• Γεφυροπλάστιγγα μήκους 14 μέτρων, όπου θα γίνεται καταγραφή και ζύγιση των οχημάτων μεταφοράς των αποβλήτων κατά την είσοδο και κατά την έξοδο από την εγκατάσταση, ώστε να υπολογίζονται οι εισερχόμενες σε αυτή ποσότητες.

• Υπαίθριους χώρους (λ.χ. χώρος αποθήκευση υλικού προς επεξεργασία, δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου για ατμολέβητα, χώρο προσωρινής απόθεσης πρώτων υλών εκτός προδιαγραφών, κ.ά).

Από εκεί και πέρα, στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο της μονάδας θα γίνει επιλεγμένη τσιμεντόστρωση και ασφαλτόστρωση σε περίπου 2.000 τ.μ. Περιμετρικά όλου του γηπέδου θα κατασκευαστούν περίφραξη και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και επίσης σε όλο το γήπεδο θα τοποθετηθεί κατάλληλος φωτισμός για τον έλεγχό του τη νύχτα. Τέλος, η εγκατεστημένη ισχύς της μονάδας θα ανέρχεται σε 774,65 kW (κινητήρια), από τα οποία 611,40 kW είναι για την παραγωγική διαδικασία, 93,45kW είναι ο εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος, 70 kW είναι ο φωτισμός και τα service κτιρίων και εγκατάστασης και 3.720 kW (θερμική) για την παραγωγική διαδικασία (ατμολέβητας).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build