Στη Νηρίκος Τεχνική ΑΕ ανατέθηκε το έργο της αποκατάστασης και ιστορικής ανάδειξης του κτιρίου Βίγγα στην πλατεία Συντάγματος του Ναυπλίου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 2.953.100,15 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Φορείς του έργου είναι η Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου και η Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων του υπουργείου Πολιτισμού. Θα γίνει εξωτερική επισκευή, αποκατάσταση και εσωτερική αναδιαρρύθμιση της Οικίας Βίγγα και συντήρηση του ζωγραφικού διάκοσμου, των λίθινων και κεραμικών μελών, των ξύλινων στοιχείων και των μαρμάρινων στοιχείων και κατωφλιών.

Το κτίριο Βίγγα έχει ανακηρυχθεί διατηρητέο και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως μουσείο. Μόνο για τις εγκαταστάσεις ευρυζωνικότητας και δικτύων, η ανάδοχος εταιρεία έχει υπολογίσει €281.022,77. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κονδύλι μετά τις ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, υπάρχουσες ή νέες. Το υπουργείο Πολιτισμού έχει θέσει ως όρο να μη θιγεί η πληρότητα και η συνολική επιφάνεια του κτιρίου και κατά συνέπεια, το κτίριο Βίγγα, που βρίσκεται δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου και στοχεύεται να αποτελέσει την ιστορική συνέχειά του στην ιστορική αφήγηση, να διατηρήσει τη λειτουργικότητά του στο ακέραιο. Η ολική προθεσμία για την παράδοση του έργου έχει καθοριστεί η 23η Νοεμβρίου 2023.

Η ιστορία του κτιρίου
Το κτίριο Βίγγα χτίστηκε το 1878 σε οικόπεδο που ανήκε στο Γενναίο Κολοκοτρώνη, γιο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Το νεοκλασικό αυτό στέγασε στο ισόγειό του το τυπογραφείο της εφημερίδας Αργολίς, έκδοσης και ιδιοκτησίας των αδερφών Βίγγα. Από το 1929 έως το 1930 στο ισόγειο του κτιρίου λειτουργούσαν καφενείο και κουρείο και πριν την Κατοχή στεγάστηκε εκεί η Λέσχη Αξιωματικών. Επί ιταλικής Κατοχής, ο πρώτος όροφος χρησιμοποιήθηκε από τους Ιταλούς ως Καραμπινιερία και κρατητήριο.

Από το 2000, θεωρείται ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού, κάτι που ξεκαθάρισε οριστικά στα τέλη του 2014, όταν και εκπονήθηκε το πρώτο πρόγραμμα αποκατάστασης του κτιρίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, επειδή το κονδύλι ενσωματώθηκε στην τρέχουσα ανάθεση. Η χρηματοδότηση του τωρινού έργου θα γίνει από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build