Ένας πνεύμονας πρασίνου που θα εξασφαλίσει ένα σημαντικότατο δημοσιονομικό όφελος, αλλά και θα κινητοποιήσει πλήθος επενδύσεων στην κτηματαγορά της περιοχής θα είναι το Πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης» που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στον χώρο της πρώην ΠΥΡΚΑΛ, όπως εξηγεί ο αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα ιδιωτικών επενδύσεων, Ν. Παπαθανάσης.

Ποιο υπολογίζετε να είναι το δημοσιονομικό όφελος από την αξιοποίηση του χώρου της ΠΥΡΚΑΛ για τη δημιουργία του Πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης»;

Το κυβερνητικό πάρκο θα είναι ένας σύγχρονος χώρος που θα αναβαθμίζει τόσο το αστικό περιβάλλον όσο και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής. Ένα έργο που θα υπηρετεί καλύτερα τον πολίτη και τον δημόσιο λειτουργό ενώ σηματοδοτεί σημαντικές αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Πρόκειται για ένα έργο πρωτοποριακό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό θα μετεγκατασταθούν συνολικά 127 κτίρια που σήμερα στεγάζουν υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς και είναι διάσπαρτα σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής καταλαμβάνοντας συνολική επιφάνεια 353 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων με το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας τους (μισθώματα και λειτουργικές δαπάνες) να ξεπερνά τα 33 εκατ. ευρώ.
Το άμεσο δημοσιονομικό όφελος σε ορίζοντα 30 ετών ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. Ειδικότερα: 520 εκατ. ευρώ από τη μείωση του λειτουργικού κόστους, όπως μισθώματα και λειτουργικά έξοδα, 270 εκατ. ευρώ από την εκμετάλλευση των ακινήτων του Δημοσίου και 210 εκατ. ευρώ από φόρους και τέλη που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το έργο. Να σημειώσουμε, επ’ αυτού, ότι πρόκειται για ένα έργο που θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αφενός πετυχαίνουμε καλύτερη ποιότητα κατασκευής και αφετέρου ο ίδιος ο ανάδοχος του έργου θα είναι υπεύθυνος για τη μακροχρόνια συντήρηση και λειτουργία του.

Τι είδους αρχιτεκτονικές προσθήκες αλλά και νέες κατασκευές πρόκειται να γίνουν στα υφιστάμενα και νέα κτίρια;

Έχουμε τονίσει ότι θα πρόκειται για ένα έργο που θα είναι «win – win» για όλες τις πλευρές. Τον Δήμο, την ΕΑΣ, το κράτος, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους εργαζόμενους και όλους τους πολίτες. Με την κατασκευή του κυβερνητικού πάρκου αναβαθμίζουμε το περιβάλλον αφού η μεγαλύτερη επιφάνεια αποδίδεται στους κατοίκους. Από τα υφιστάμενα κτίρια, τα οποία καταλαμβάνουν περίπου 110.000 τ.μ., θα διατηρηθούν τα 25 και θα κατεδαφιστούν τα 66.
Σε συνεννόηση με το υπουργείο Πολιτισμού γίνεται χαρακτηρισμός των κτιρίων και ο καθορισμός των όποιων παρεμβάσεων που θα γίνουν στο εσωτερικό τους. Από τα διατηρούμενα κτίρια θα παραμείνουν 41.000 τ.μ.. Τα κτίρια αυτά έχουν κατασκευαστεί σε τρεις αρχιτεκτονικές περιόδους. Στις αρχές του 19ου αιώνα, κατόπιν από το 1930 έως το 1950 και μετά από το 1950 μέχρι και το 2000, όπου καταγράφεται η κατασκευή των τελευταίων κτιρίων.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στα κτίρια που θα παραμείνουν θα υπάρξει αύξηση της ωφέλιμης επιφάνειας με την προσθήκη εσωτερικών ορόφων, η οποία θα συνοδευτεί με πλήθος εσωτερικών διαρρυθμίσεων. Στα ίδια κτίρια θα δημιουργηθούν δομές Πολιτισμού καθώς και Μουσείο Βιομηχανικής Ιστορίας της χώρας, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και η ιστορία της ΠΥΡΚΑΛ.

Πόσο εναρμονισμένο θα είναι το κυβερνητικό πάρκο με βάση τα πρότυπα ενεργειακής εξοικονόμησης και των «πράσινων»-βιοκλιματικών κτιρίων;

Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης που θα αναβαθμιστεί και θα αξιοποιηθεί θα αποδοθεί στους κατοίκους. Τα πάρκο πρασίνου που θα δημιουργηθεί θα εκτείνεται σε 80 στρέμματα ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι σε 40 στρέμματα. Οι δύο αυτές εκτάσεις αποτελούν το 77,4% της συνολικής έκτασης. Οι ποδηλατόδρομοι θα εκτείνονται σε 4 χιλιόμετρα και οι πεζόδρομοι σε άλλα 9 χιλιόμετρα. Στους πολίτες, λοιπόν, θα αποδοθούν 120 στρέμματα κοινόχρηστων χώρων και πρασίνου. Συνολικά, από τα 155 στρέμματα της έκτασης μόνο τα 35, δηλαδή μόλις το 22% της έκτασης, θα οικοδομηθεί ενώ ο συντελεστής δόμησης θα είναι 0,9 που σημαίνει ότι θα είναι ιδιαίτερα φιλικός για το περιβάλλον. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός πνεύμονα πρασίνου και ελεύθερων χώρων 120 στρεμμάτων σε μια ήδη πυκνοδομημένη περιοχή της Αττικής που τον έχει μεγάλη ανάγκη. Αναφορικά με τις προδιαγραφές των κτιρίων θα καταγράφεται μείωση της ενεργειακής ανάγκης κατά 74,2% και μείωση της εκπομπής ρύπων κατά 60% σε σχέση με τα συμβατικά κτίρια. Ο αειφορικός σχεδιασμός του κυβερνητικού πάρκου περιλαμβάνει σύγχρονα βιοκλιματικά κτίρια, έξυπνα ενεργειακά συστήματα και χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Εκτός της «πράσινης» ανάπτυξης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο αντίκτυπος στην κτηματαγορά της περιοχής;

Τα οφέλη για την κτηματαγορά θα είναι πολλά. Και δεν αφορούν μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και σε όλες τις περιοχές του λεκανοπεδίου όπου σήμερα βρίσκονται τα υπουργεία και οι υπηρεσίες που θα μετεγκατασταθούν.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα απελευθερωθούν πολλά κτίρια, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας ώστε να αξιοποιηθούν διαφορετικά, κάτι που σημαίνει τη δημιουργία νέων επενδύσεων. Αντικειμενικά, λοιπόν, μία από τις πρώτες θετικές συνέπειες είναι η αναβάθμιση της αξίας της γης στο κέντρο της Αθήνας και, φυσικά, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στην περιοχή όπου κατασκευάζεται το βιομηχανικό πάρκο, η αξία της γης θα αυξηθεί και η κτηματαγορά θα αναβαθμιστεί για πάρα πολλούς λόγους που είναι αυτονόητοι. Η αύξηση των πράσινων εκτάσεων, των δημόσιων χώρων για άσκηση και αναψυχή, η αναβάθμιση των συγκοινωνιακών συνθηκών στην περιοχή, είναι μερικοί από τους λόγους που καθιστούν το κυβερνητικό πάρκο ένα από τα εμβληματικότερα έργα που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας όσον αφορά στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής αλλά και στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.