Τα βασικά της οικονομικά μεγέθη για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ανακοίνωσε η Mytilineos, προσθέτοντας πως σχεδιάζει dual listing στο Λονδίνο τους επόμενους 12-18 μήνες, παραμένοντας ωστόσο στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Ειδικότερα, η εταιρεία επισημαίνει ότι, έχοντας σταθερά και επανειλημμένα υπερβεί τους μεσοπρόθεσμους και τους στρατηγικούς στόχους της, αξιολογεί τις στρατηγικές της επιλογές, με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της. Έτσι, θα αξιολογήσει διάφορες οργανικές και μη ευκαιρίες ανάπτυξης, το μοντέλο κατανομής κεφαλαίου της, την βέλτιστη δομή ισολογισμού της και την προσφορότερη δομή διαπραγμάτευσης των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής των μετοχών της σε διεθνές χρηματιστήριο, συμπεριλαμβανομένου εκείνου του Λονδίνου, μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες. H Citigroup Global Markets Europe AG και η Morgan Stanley & Co. International plc ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Mytilineos στην αξιολόγηση των στρατηγικών της επιλογών. H Clifford Chance LLP ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος, η Ζέπος & Γιαννόπουλος ως νομικός σύμβουλος ελληνικού δικαίου και η EY ως διεθνής φορολογικός σύμβουλος. Αύξηση καθαρών κερδών-EBITDA το Q1 2024 Όσον αφορά, τώρα, στα οικονομικά αποτελέσματα της Mytilineos κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε σε 1.143 εκατ. ευρώ, όταν το πρώτο τρίμηνο του 2023 ήταν 1.358 εκατ. ευρώ.

Κατέγραψε, δηλαδή, μείωση 16%.
Η εταιρεία επισημαίνει ότι αυτή η εξέλιξη «αναμενόταν» και την αποδίδει «στην αισθητή αποκλιμάκωση των τιμών ΦΑ, ηλεκτρικής ενέργειας και μετάλλων». Ωστόσο, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 12% και ανήλθαν σε 252 εκατ. ευρώ, έναντι 225 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Τα παραπάνω, επισημαίνει η Mytilineos, οδήγησαν στην ουσιαστική ενίσχυση του περιθωρίου κέρδους, σε επίπεδο EBITDA, κατά ~5,5 ποσοστιαίες μονάδες, στο 22%. Επίσης, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ήταν 158 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% από έτος σε έτος, επίδοση που συνιστά ρεκόρ πρώτου τριμήνου σε επίπεδο κερδοφορίας. Επιπλέον, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 1,141 ευρώ (αυξημένα 10% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2023).

Τέλος, το προσαρμοσμένο Net Debt/EBITDA διαμορφώθηκε στο ~1,6x, επίπεδο, υπογραμμίζει η εταιρεία, «εφάμιλλο εταιρειών εντός της επενδυτικής βαθμίδας». Για τον κλάδο μεταλλουργίας, η Mytilineos αναφέρει ότι προσέγγισε τα ιστορικά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας του πρώτου τριμήνου του 2023 και αυτό παρά τη σημαντική πτώση των premia σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα. Όσον αφορά στη δραστηριότητα των κατασκευών έργων υποδομής (συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας παραχωρήσεων), τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 3 εκατ. ευρώ το εξεταζόμενο διάστημα, από 5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών, μαζί με τα έργα που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, ξεπερνά 1 δισ. ευρώ (περιλαμβάνει μόνο το ποσοστό της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, όπου αφορά σε κοινοπραξίες).