Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2022 ανακοίνωσε η Mytilineos, επισημαίνοντας πως σημειώθηκε αύξηση ύψους 187% στα καθαρά της κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε 466 εκατ. ευρώ, έναντι 162 εκατ. ευρώ το 2021. Ταυτόχρονα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 3,41 ευρώ κι είναι αυξημένα κατά 186% εν συγκρίσει με το 2021.

Αυξημένος κύκλος εργασιών, μειώθηκε ο καθαρός δανεισμός
Επίσης, στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) η εταιρεία κατέγραψε 130% αύξηση στα 823 εκατ. ευρώ έναντι 359 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6.306 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 137%, σε σύγκριση με τα 2.664 εκατ. ευρώ του 2021. Ακόμη, το προτεινόμενο μέρισμα στα 1,20 ευρώ ανά μετοχή (προσαρμοσμένο για τις ίδιες μετοχές) είναι αυξημένο κατά 176% σε σύγκριση με το 2021. Τέλος, τα στοιχεία δείχνουν πως μειώθηκε ο καθαρός δανεισμός στα 716 εκατ. ευρώ το 2022 από 803 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021, με τον δείκτη μόχλευσης (καθαρός δανεισμός/EBITDA) να βελτιώνεται σημαντικά, από 2,2x το 2021, σε 0,87x στο τέλος του 2022.

Αύξηση κατά 69% των κερδών στον τομέα της μεταλλουργίας
Ειδικά, τώρα, όσον αφορά στον τομέα της μεταλλουργίας, η Mytilineos έκανε γνωστό ότι το 2022 αυτός κατέγραψε κύκλο εργασιών 817 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο ~13% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 668 εκατ. ευρώ το 2021 – τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 270 εκατ. ευρώ, έναντι 159 εκατ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση 69%. Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται στην κατακόρυφη άνοδο των τιμών Premia αλουμινίου το 2022, κυρίως στην Ευρώπη, καθώς και στη σημαντική βελτίωση του περιθωρίου κέρδους μέσα από συνεχείς επενδύσεις αύξησης της παραγωγικότητας και την ανάληψη έγκαιρων δράσεων για την αντιμετώπιση των διαφόρων παραμέτρων κόστους και ιδιαίτερα αυτού της ενέργειας.

Αποκλιμάκωση της τιμής του αλουμινίου στο β’ και γ’ τρίμηνο, ενίσχυση προς τα τέλη του 2022
Η μέση τιμή του μετάλλου (LME 3Μ) διαμορφώθηκε το 2022 στα 2.716 $/τόνο, από 2.486 $/τόνο το 2021, σημειώνοντας άνοδο κοντά στο 10%. Η τιμή του αλουμινίου στο Α’ τρίμηνο του 2022 εκτοξεύθηκε στο επίπεδο των 4.000 $/τόνο, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά, κυρίως ως αποτέλεσμα της γεωπολιτικής κρίσης στην Ουκρανία, η οποία προκάλεσε σοκ στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, κατακόρυφη άνοδο του ενεργειακού κόστους, ενώ ταυτόχρονα δημιουργήθηκε και έντονή ανησυχία για τη διαθεσιμότητα του μετάλλου. Στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο του έτους ακολούθησε αποκλιμάκωση της τιμής του αλουμινίου, προσεγγίζοντας ακόμα και τα επίπεδα των 2.100 $/τόνο, λόγω των ανησυχιών για επιβράδυνση στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, των προσδοκιών για αυξήσεις επιτοκίων και της ενίσχυσης του δολαρίου ΗΠΑ.

Το υψηλό ενεργειακό κόστος και η διόρθωση των τιμών αλουμινίου συμπίεσε σημαντικά τα περιθώρια κέρδους πολλών παραγωγών, οδηγώντας σε περικοπές παραγωγής αλουμινίου κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο τόνοι πρωτογενούς παραγωγής αλουμινίου στην Ευρώπη να έχουν χαθεί, είτε για ένα μεγάλο διάστημα, είτε και μόνιμα, οδηγώντας την Ευρώπη στην μικρότερη παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου των τελευταίων 30 ετών. Ταυτόχρονα, ακόμα 0,5 εκατομμύριο τόνοι παραμένουν σε κίνδυνο, σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών ενέργειας. Από τα τέλη του γ’ Τριμήνου του 2022, οι τιμές του αλουμινίου ενισχύονται καθώς πρόσφατα διαπραγματεύονται πάνω από τα $2.600/τόνο. Αυτή η πρόσφατη αύξηση της τιμής του LME, πέραν της αυξημένης ζήτησης για αλουμίνιο το επόμενο διάστημα, καθώς το μέταλλο αποτελεί βασικό πυλώνα για την «πράσινη» μετάβαση, θα μπορούσε να συσχετιστεί τόσο με την μείωση των εμφανών παγκόσμιων αποθεμάτων αλουμινίου, τα οποία πλέον βρίσκονται σε χαμηλό 20ετίας, όσο και με την καλύτερη του αναμενομένου πορεία της παγκόσμιας οικονομία. Συγκεκριμένα, υπάρχει εκτίμηση για υψηλότερη ζήτηση του μετάλλου σε Κίνα και Ευρώπη. Ταυτόχρονα, διαπιστώνεται μειωμένη παραγωγή αλουμινίου τόσο στην ευρωπαϊκή ήπειρο, όσο και στην Κίνα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build