Αύξηση της τάξεως του 117% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Μυτιληναίος το πρώτο εξάμηνο του 2021, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, φτάνοντας τα 2,15 δισ. ευρώ, έναντι 994 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020. Ο όμιλος κατέγραψε 88% αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που ανήλθαν σε 293 εκατ. ευρώ, έναντι 156 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, καo 116% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας, που ανήλθαν σε 166 εκατ. ευρώ, έναντι 77 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021, επωφελούμενος από τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις τόσο του Τομέα Μεταλλουργίας, όσο και του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου.

Ο Τομέας Μεταλλουργίας της Μυτιληναίος το πρώτο εξάμηνο του 2022 κατέγραψε κύκλο εργασιών 458 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 21,3% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 305 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 137 εκατ. ευρώ, έναντι 77 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, μία αύξηση της τάξης του 79% που οφείλεται τόσο στη διατήρηση των υψηλών τιμών premia αλουμινίου, κυρίως στην Ευρώπη, όσο και στην έγκαιρη ανάληψη δράσεων από τη Mυτιληναίος αναφορικά με τον έλεγχο του κόστους και την εξασφάλιση σταδιακά υψηλότερων τιμών αλουμινίου (LME) το επόμενο διάστημα.

Η μέση τιμή του μετάλλου στο πρώτο εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε στα 3.081 δολάρια ανά τόνο, από 2.256 δολάρια ανά τόνο το πρώτο εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας άνοδο 37%. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου καταγράφηκαν και νέα ιστορικά υψηλά για την τιμή του αλουμινίου, στα επίπεδα των 4.000 δολαρίων ανά τόνο, καθώς η γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία προκάλεσε απότομη άνοδο του ενεργειακού κόστους, ενώ υπήρξε και ανησυχία για τη διαθεσιμότητα του μετάλλου.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2022 ακολούθησε αποκλιμάκωση της τιμής του αλουμινίου, η οποία επανήλθε στα επίπεδα των 2.500 δολαρίων ανά τόνο, κυρίως λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για επιβράδυνση στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, των προσδοκιών για αυξήσεις επιτοκίων (κυρίως από την FED) και της συνακόλουθης ενίσχυσης του δολαρίου. Τα premia του αλουμινίου παρόλα αυτά διατηρήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου.

Αναμένει σταθυερά αυξημένη κερδοφορία για το επόμενο διάστημα
Η εταιρεία, αναφέρει σε ενημερωτικό της σημείωμα για τα αποτελέσματα εξαμήνου της ότι έχει λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των διαφόρων παραμέτρων κόστους και ιδιαίτερα του ενεργειακού κόστους, το οποίο έχει εξασφαλιστεί σε επίπεδα προ ενεργειακής κρίσης, ενώ εκμεταλλευόμενη τις υψηλές χρηματιστηριακές τιμές του αλουμινίου και την ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ευρώ, αλλά και την ευελιξία χρήσης εναλλακτικού καυσίμου για την παραγωγή αλουμίνας, έχει κατοχυρώσει σταθερά αυξημένη κερδοφορία για το επόμενο διάστημα. Επισημαίνει πάντως ότι εάν οι τιμές της ενέργειας διατηρηθούν στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα, και υποθέτοντας τη σημερινή τιμή του αλουμινίου, είναι αναμενόμενο να οδηγηθούμε σε πρόσθετες περικοπές της παραγωγής αλουμινίου, έως ότου το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης θα προκαλούσε μία νέα αύξηση των τιμών του μετάλλου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build