Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο εντεταλμένος σύμβουλος και επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης και ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργος Στασινός, επισφραγίζοντας έτσι τη συνεργασία τους για την ταχύτερη και ασφαλέστερη επαναλειτουργία
του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου (ΟΑΚΑ).

Στο πλαίσιο του μνημονίου, ΤΑΙΠΕΔ και ΤΕΕ συμφώνησαν να εργάζονται από κοινού με στόχο την λειτουργική και στατική αποκατάσταση των στεγάστρων «Καλατράβα» του κεντρικού σταδίου και του ποδηλατοδρομίου του ΟΑΚΑ, έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εξάλλου, το ΤΑΙΠΕΔ, με την ιδιότητα της διενεργούσας αρχής, έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες της ωρίμανσης, της διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών και της παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου. Το ΤΕΕ, από την πλευρά του, δρα ως τεχνικός σύμβουλος και εκτελεί κάθε συναφή δραστηριότητα για την ταχεία και ασφαλή αποκατάσταση των δομημάτων.