Έγινε ένα ακόμη βήμα για την πραγματοποίηση έργων βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των αρδευτικών δικτύων του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αχέροντα.
Ο Δήμος Πάργας, ο οποίος και είχε δημοπρατήσει τις εν λόγω εργασίες, υπέγραψε το εργολαβικό συμφωνητικό για την υλοποίησή τους με τον ανάδοχό τους, που είναι η ΜΛΠ Έργα.
Η ως άνω εταιρεία πέτυχε να της κατακυρωθεί η σύμβαση προσφέροντας έκπτωση 9,25%. Το έργο είχε δημοπρατηθεί με προϋπολογισμό 1.860.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). Όπως προβλέπεται, θα γίνει αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου άρδευσης της πεδιάδας του Αχέροντα. Οι επεμβάσεις αφορούν σε δίκτυα μόνιμων υπόγειων σωληνώσεων, με τις δικλείδες και τις συσκευές ασφαλείας τους. Ας σημειωθεί, ότι η ανάδοχος ΜΛΠ Έργα έχει στη διάθεσή της έξι μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για να περαιώσει το αντικείμενό της.