Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ για το έργο του Μιναγιώτικου Φράγματος στη Μεσσηνία, προϋπολογισμού 145,08 εκατ. ευρώ, προκρίθηκαν και οι τρεις κοινοπραξίες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε πριν από λίγες μέρες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς, για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού προεπιλέγονται οι εξής φορείς (αναφέρονται κατά τη σειρά κατάθεσης των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους):
– Ένωση Προσώπων ΓΕΚ Τέρνα – Τ.Ε. Χρ. Κωνσταντινίδης
– Ένωση Προσώπων Μυτιληναίος ΑΕ – Intrakat – Μεσόγειος ΑΕ
– Ένωση Προσώπων Άκτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ – Άβαξ ΑΕ.
Σημειωτέον ότι, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, ζητήθηκε από δύο συμμετέχουσες εταιρείες (ΓΕΚ Τέρνα και Μεσόγειος) να παρουσιάσουν επανορθωτικά μέτρα που έχουν λάβει προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους, κάτι που αμφότερες οι εταιρείες έπραξαν και τα επανορθωτικά μέτρα που παρουσίασαν κρίθηκαν επαρκή από τα μέλη της Επιτροπής.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο του Μιναγιώτικου Φράγματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τη Μεσσηνία, καθώς προβλέπεται ότι θα αρδεύσει έκταση 35.000 στρεμμάτων στο Δήμο Πύλου – Νέστορος
Ειδικότερα, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά στην:
– Κατασκευή του Φράγματος Μιναγιώτικου, αρδευτικού δικτύου για την άρδευση έκτασης 35,000 στρεμμάτων. και συνοδών έργων οδοποιίας, ήτοι: Αποκατάσταση τμημάτων υφιστάμενων αγροτικών οδών που πρόκειται να κατακλυστούν, 19,5χλμ. οδικών προσβάσεων στη θέση του φράγματος, του κεντρικού αντλιοστασίου και περιμετρικά του ταμιευτήρα και μικρά τμήματα προσβάσεων κατά μήκος των αγωγών μεταφοράς νερού. Επίσης, αφορά στην κατασκευή συνοδών έργων δανειοθαλάμων – αποθεσιοθαλάμων με τις αντίστοιχες προσβάσεις τους και των υδραγωγείων Λαχανάδας και Μηλίτσας.
– Εκπόνηση μελέτης υδραγωγείων Λαχανάδας και Μηλίτσας, καθώς και τυχόν υποστηρικτικές μελέτες κατά την φάση κατασκευής.
– Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών απομακρυσμένου ελέγχου,
– Συντήρηση και λειτουργία του φράγματος και του αρδευτικού δικτύου για την Περίοδο Λειτουργίας της Σύμβασης Σύμπραξης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build