Αύξηση κατά 92,49% σημείωσε στο πρώτο εξάμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών της Mevaco σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, φτάνοντας τα 18,99 εκατομμύρια ευρώ, μία αύξηση που η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει κατά κύριο λόγο στη σημαντική αύξηση της ζήτησης για την κατασκευή μεταλλικών βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών πάρκων, τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 4,03 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας επίσης σημαντική αύξηση κατά 105,08%, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 1,25 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 631,16 χιλ. ευρώ αντίστοιχα την προηγούμενη συγκρίσιμη περίοδο, παρουσιάζοντας επίσης σημαντική βελτίωση κατά 98,62%. Τα αποτελέσματα ΕΒΙΤDA της μεταλλουργίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2,09 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,25 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 66,53%, οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στη αύξηση του κύκλου εργασιών, καθώς και στην ορθολογικότερη διαχείριση του κόστους παραγωγής και εν γένει του κόστους οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας.

Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη
Εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους η Mevaco ολοκλήρωσε σειρά έργων που είχε αναλάβει, μεταξύ των οποίων μέρος των εργασιών που έχει αναλάβει στους σταθμούς του μετρό Μανιάτικα και Πειραιάς, καθώς και διάφορα έργα κατασκευής μεταλλικών βάσεων για φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση πολλών ακόμα έργων, όπως:
– Η ολοκλήρωση της κατασκευής και τοποθέτησης των εσωτερικών επενδύσεων (οροφής & τοίχων) των σταθμών Μανιάτικα και Πειραιάς του Μετρό.
– Νέες κατασκευές ηχοπαγίδων (silencers) για σήραγγες στην Γαλλία και Δανία.
– Σταδιακή ολοκλήρωση της παραγγελίας που αφορά την κατασκευή σταθερών μεταλλικών βάσεων Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής ισχύος 225 MWp στο νομό Κοζάνης.
– Νέες κατασκευές μεταλλικών βάσεων μικρών Φωτοβολταϊκών Πάρκων (500KWp έως 1ΜWp) συνολικής ισχύος περίπου 50 MWp μεταξύ των οποίων ένα σημαντικό ποσοστό αφορά trackers νέας γενιάς.
– Κατασκευή μεταλλικών βάσεων Φωτοβολταϊκού Πάρκου 21,6 Mwp στην Σουηδία.
– Κατασκευή των σταθερών μεταλλικών βάσεων Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 16 MWp στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ” Ελ. Βενιζέλος “.

Διεκδικεί έργο στην Αυστραλία
Επιπλέον, έχει υπογραφεί και προβλέπεται η έναρξη κατασκευής των μεταλλικών βάσεων Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 100Mwp στο νομό Δράμας, ενώ η εταιρεία βρίσκεται σε τελική φάση διαπραγματεύσεων για την κατασκευή μεταλλικών βάσεων Φωτοβολταϊκών Πάρκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συνολικής ισχύος που υπερβαίνουν τα 150 MWp.
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο στάδιο παραγωγής δοκιμαστικής παρτίδας μεταλλικών κιβωτίων μπαταριών λιθίου για λογαριασμό μεγάλου κατασκευαστικού οίκου παραγωγής μπαταριών, ενώ έχουν υποβληθεί προσφορές για συστήματα ηχοαπόσβεσης θορύβου στην Αυστραλία συνολικού ύψος άνω των 3,5 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build