Στη Metrica επενδύουμε στην καινοτομία για ένα μέλλον όπου η συλλογή, παρατήρηση και διαχείριση μετρητικών δεδομένων θα αποτελούν πυλώνα εξέλιξης μιας βιώσιμης κοινωνίας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει ριζικά την προσέγγιση και ανάπτυξη μεγάλων έργων, ενθαρρύνοντας την αποδοτικότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα σε κάθε στάδιο. Είναι βέβαιο ότι η υιοθέτηση νέων πρακτικών, αποτελεί μεγάλη πρόκληση, όχι μόνο για τον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και για τον τρόπο που εργάζονται οι μηχανικοί σήμερα. Κατανοώντας ότι οι αλλαγές που προϋποθέτει ο μετασχηματισμός ενός ολόκληρου κλάδου είναι τεράστιες και απαιτούν σημαντικές επενδύσεις, τόσο σε εξοπλισμό και λογισμικό όσο και σε τεχνογνωσία, σκοπός μας είναι να συμβάλουμε ενεργά στην προσπάθεια αυτή, διευκολύνοντας τους πελάτες μας στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και προσφέροντας τους όραμα και λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Στόχος μας είναι να στεκόμαστε δίπλα τους, παρέχοντας τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, εξειδίκευση και εκπαίδευση, ώστε να υποστηρίξουμε τη μετάβαση σε έναν νέο τρόπο εργασίας. Έναν τρόπο εργασίας που επιτρέπει την παρακολούθηση της προόδου του έργου σε πραγματικό χρόνο, με τη χρήση αισθητήρων και άλλων έξυπνων λύσεων, που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και την εξοικονόμηση πόρων, εγγυώνται την ασφάλεια των εργαζομένων και οδηγούν σε μείωση του συνολικού κόστους.

Στηρίζουμε την καινοτομία για περισσότερα από 30 χρόνια
Η κύρια δραστηριότητά μας είναι η παροχή σύγχρονων, ολοκληρωμένων, μετρητικών λύσεων για απλές και σύνθετες εφαρμογές στους τομείς της κατασκευής, του περιβάλλοντος, της βιομηχανίας και της ναυτιλίας. Είναι γεγονός, ότι σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των έργων, η Metrica είναι σε θέση να παρέχει τον απαραίτητο μετρητικό εξοπλισμό ή τις μετρητικές υπηρεσίες, είτε εξ ολοκλήρου με αξιοποίηση ιδίων πόρων ή μέσω συνεργατικών δράσεων, με εταιρίες παγκοσμίου βεληνεκούς.

Στα έργα μεγάλων υποδομών, όπως είναι οι αυτοκινητόδρομοι, οι σιδηρόδρομοι, οι γέφυρες, τα φράγματα, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και οι διώρυγες, η ασφάλεια και η απόδοση είναι αδιαπραγμάτευτες έννοιες. Οι λύσεις που προτείνει η Metrica υποστηρίζουν τον πλήρη κύκλο ζωής μεγάλων έργων και προσφέρουν το εύρος δεδομένων και πληροφοριών που χρειάζονται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους με ταχύτητα, ασφάλεια, χωρίς σπατάλη ανθρώπινων και υλικών πόρων, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα και τους προϋπολογισμούς.

Οι λύσεις μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής, να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό και με την καθοδήγηση και τη συμβολή του Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας της Metrica να αναπτυχθούν και να τεθούν σε λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες. Ενδεικτικές μετρητικές εφαρμογές που υποστηρίζονται είναι οι:

  • Ψηφιοποίηση Υποδομών / Γεωμετρικές Τεκμηριώσεις
  • Δομική Υγεία
  • Παρακολούθηση & Διαχείριση Πλημμυρών
  • Παρακολούθηση οδικού καιρού
  • Διαχείριση αρδευτικών νερών & γεωτρήσεων
  • Παρακολούθηση & Έλεγχος σιδηροτροχιών
  • Πολιτική Προστασία – Ασφάλεια Υποδομών
  • Βυθομετρικές αποτυπώσεις
  • Καθοδήγηση Μηχανημάτων Έργου
  • Έξυπνες πόλεις

Η Metrica διαθέτει σημαντικό μέρος των απαραίτητων τεχνολογιών που απαιτεί η πλειοψηφία των έργων, όπως επίσης διατηρεί στενές συνεργασίες με διακεκριμένους κατασκευαστές μετρητικού εξοπλισμού ή/και εταιρείες παροχής υπηρεσιών δεδομένων (ενδεικτική αναφορά οίκων Leica Geosystems, Hexagon, OTT, Norbit, Norbit Aptomar, Lufft, Fugro OCEANOR, Pulsar, Detectronic, Dewesoft Nortek, Lambrecht, Easy Laser, Photron, Quantum, RainWise, Amberg Technologies, Gill και άλλες).

Η Metrica ξεχωρίζει για τον σχεδιασμό σύνθετων λύσεων για οποιοδήποτε έργο
Στη Metrica διαθέτουμε πολυετή εμπειρία σε πολυάριθμες εφαρμογές του πεδίου της μετρολογίας μεγάλης κλίμακας και της τεχνικής γεωδαισίας, που περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση και παραμετρική μοντελοποίηση υποδομών, διαστασιολογικούς και γεωμετρικούς ελέγχους, αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνικές εκθέσεις, σε επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία όπως η κατασκευή, η βαριά βιομηχανία, η αεροδιαστημική, η αεροναυπηγική, η ναυπηγική, η θαλάσσια τεχνολογία και οι ενεργειακές υποδομές.

Για τη συλλογή γεωχωρικών δεδομένων προτείνονται ή/και χρησιμοποιούνται σύγχρονοι αισθητήρες όπως συστήματα SLAM, Scanning LiDAR, φορητά συστήματα χαρτογράφησης (Mobile Mapping Systems), Multibeam Echosounders, φορητά CMM, Laser Tracker, ρομποτικοί γεωδαιτικοί σταθμοί, συστήματα Laser ευθυγράμμισης, GNSS δέκτες, μη επανδρωμένα πτητικά μέσα, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας.

Είμαστε περήφανοι για συνεργασίες που μας έχουν επιτρέψει να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα διαφορετικών τεχνολογιών σε εφαρμογές όπως ψηφιοποίηση κτιριακών, λιμενικών και άλλων υποδομών, δίκτυα έγκαιρης προειδοποίησης και αποτελεσματικής διαχείρισης πλημμυρών, βαθυμετρικές αποτυπώσεις, έλεγχο δομικής ακεραιότητας, τεκμηρίωση αισθητήρων στρατιωτικών πλοίων και σκαφών υποστήριξης και έρευνας, και τρισδιάστατη ανακατασκευή χώρου υποδομών.

Ενδεικτικά, στο πελατολόγιό μας περιλαμβάνονται κορυφαίες εταιρείες όπως ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, INTRAKAT, ΑΒΑΞ, ΜΥΤΙΛΙΝΑΙΟΣ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΟΛΠ, ΟΛΠΑ, ΟΛΑ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Hellas Gold, Asso.subsea, ΕΛΠΕ, COSCO.