Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η βιομηχανία κατεργασίας αλουμινίου ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα εννεαμήνου του 2021, όπου καταγράφονται εξαιρετικές επιδόσεις τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην καθαρή κερδοφορία, σημειώνοντας αύξηση ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά +48,7% & +51,4%, αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία της εταιρείας.

Παράλληλα, η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ δημοσίευσε επικαιροποιημένες προβλέψεις για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης (2021), βάσει των οποίων ο κύκλος εργασιών θα ανέλθει στα 20 εκατ. ευρώ έναντι 13,4 στο 2020, ενώ η καθαρή κερδοφορία προ φόρων στα 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,72 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται ως φυσικό αποτέλεσμα του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας, των νέων επενδύσεων και της παραγωγής νέων προϊόντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των προϊόντων της ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ διαθέτει όλα τα απαραίτητα διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας ή/και ενεργειακής απόδοσης.