Η Μεσσαρίτης Ανανεώσιμες, μέσω του επενδυτικού της βραχίονα, προχώρησε στην εξαγορά δύο νέων έργων ισχύος 2 MWp. Σύμφωνα με τη σχρτική ανακοίνωση, η εταιρεία έδειξε τα γρήγορα αντανακλαστικά της μετά την προ ημερών ανακοίνωση του ΥΠΕΝ για το νέο διαγωνιστικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, με την ομάδα ανάπτυξης χαρτοφυλακίου να ολοκληρώνει σε ελάχιστο χρόνο τον τεχνοοικονομικό έλεγχο δύο φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 1 MWp έκαστο στην περιοχή της Καρδίτσας και να προχωρά στην εξαγορά των εταιριών ΒΡΕΝΙΚΟΣ και CANDELE, που είναι κάτοχοι των αδειών.

Η εν λόγω επενδυτική κίνηση αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδίου της εταιρίας για ανάπτυξη χαρτοφυλακίου συνολικής ισχύος 50 MW μέχρι το 2023. Η Μεσσαρίτης Ανανεώσιμες στοχεύεις σε έργα ισχύος από 500 kWp μέχρι και 10 MWp, ενώ είναι σε αναζήτηση για την εξαγορά ώριμων έργων για την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της.