Στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2021 έκλεισε ο τζίρος της Mermeren Kombinat πέρυσι, με τις διεθνείς πωλήσεις να υπερκαλύπτουν τις μειωμένες πωλήσεις στην τοπική αγορά. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης το 2022 έκλεισε στα 30.379.066 ευρώ, έναντι 30.127.440 ευρώ το 2021 (+0,8%). Το 99,69% των πωλήσεων έγινε στις διεθνείς αγορές (30.284.862 ευρώ, έναντι 29.970.704 ευρώ το 2021) και μόλις το 0,31% στην τοπική αγορά (94.204 ευρώ, από 156.736 ευρώ το 2021).

Το λειτουργικό κέρδος για την περίοδο ανήλθε στα 15.443.937 ευρώ, σε σύγκριση με το λειτουργικό κέρδος για την ίδια περίοδο τού 2021 ποσού 16.483.807 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,31%. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων είναι θετικό, ύψους 13.950.014 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 5,72% σε σύγκριση με τα κέρδη για την ίδια περίοδο του 2021, ποσού 14.796.375 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το κόστος των ανταλλακτικών και αναλώσιμων ήταν αυξημένο κατά 32,96% πράγμα που αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το αυξημένο κόστος της ενέργειας, ενώ τα έξοδα προσωπικού ήταν μειωμένα κατά 5,05%.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build