«Η ανάκαμψη του κλάδου συντελείται σιγά-σιγά, μην ξεχνάμε πως για πάνω από 10 χρόνια ο κλάδος ήταν ημιλιπόθυμος. Ο κλάδος μεταβαίνει από τη συντήρηση σε μία πολύ θετική τροχιά ανάπτυξης, πριν περπατούσε, τώρα τρέχει» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας, κατά την παρουσίαση της μελέτης που εκπόνησε το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών.

Συγκεκριμένα, η αξία παραγωγής του κλάδου των κατασκευών εκτιμάται ότι έφτασε το 2023 τα 12,8 δισ. ευρώ, επίπεδο υψηλότερο κατά 84% συγκριτικά με το 2017. Απέχει όμως… έτη φωτός από τα 43 δισ. ευρώ του ονειρώδους 2006. Στον κλάδο απασχολούνταν συνολικά 197.000 εργαζόμενοι το 2022, αριθμός που παρουσιάζει σχετική στασιμότητα, με τάση ελαφριάς ανόδου τα τελευταία χρόνια. Στις δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών απασχολούνταν 74.000 άτομα το 2022, χωρίς αξιοσημείωτη μεταβολή από το 2017.
Οι επενδύσεις σε κατασκευές αντιπροσώπευαν το 4,8% του ΑΕΠ το 2022, έναντι 14,7% το 2007, ενώ η απόκλιση για το 2022 σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ 27 υπερβαίνει τις 6 ποσοστιαίες μονάδες.

Ταυτόχρονα, στοιχεία έντονου προβληματισμού που αναδεικνύονται από τη μελέτη είναι η χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο, η έλλειψη εργατικού εργατικού δυναμικού, η αύξηση του κόστους δανεισμού. Παρά τις προκλήσεις, όμως, εκτιμάται ότι σε έργα που έχουν άμεση σχέση με τις κατασκευές θα κατευθυνθούν επιχορηγήσεις ύψους 9,9 δισ. ευρώ, κινητοποιώντας συνολικούς πόρους ύψους 12,8 δισ. ευρώ. Συνεπώς, οι επενδύσεις σε κατασκευές εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν σημαντικά το μερίδιό τους στο ΑΕΠ την περίοδο 2023-2026.

Η ειδική έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, λοιπόν, έρχεται να παρουσιάσει και να αναδείξει τις υποδομές και τα έργα που έχουν πρόσφατα κατασκευαστεί, καθώς και αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη ή ακόμα υπό σχεδιασμό, από όλο το φάσμα των τεχνικών έργων.

Σε κάθε παρουσίαση, καταγράφονται η ταυτότητα του έργου, η πορεία των εργασιών, τα σημαντικότερα γνωρίσματά του, καθώς και τα οφέλη του στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Τα άρθρα, οι συνεντεύξεις και οι έρευνες που φιλοξενούνται, εκφράζουν τις απόψεις φορέων, επαγγελματιών και εκπροσώπων του κλάδου, αποτυπώνοντας την περιπλοκότητα της ελληνικής κατασκευαστικής αγοράς.

Καλή ανάγνωση!