Θετική ήταν η γνωμοδότηση της Enterprise Greece για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου «Investment in Data Centres in Greece» της Microsoft στις διατάξεις του νέου νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων, που επιτρέπει τη fast track υλοποίησή της. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός Συγκροτήματος Κέντρων Δεδομένων και Τεχνολογικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων αποτελούμενου από τρία Κέντρα Δεδομένων (Data Centers), με σκοπό την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (Microsoft Cloud) στην Ελλάδα. Τα τρία κέντρα δεδομένων θα έχουν πλήρη αλληλεξάρτηση μεταξύ τους, αποτελώντας μια επιχειρηματική, λειτουργική και οικονομική οντότητα, σε τρία σημεία εγκατάστασης.

Το γήπεδο εγκατάστασης με την ονομασία Site 6 βρίσκεται στο δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, ενώ τα γήπεδα με τις ονομασίες Site 27 & Site 28 στο Κορωπί. Το συνολικό ύψος της επένδυσης, σύμφωνα με την Enterprise Greece, όχι μόνο πληροί το όριο των 100 εκατομμυρίων ευρώ που θέτει το νομικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, αλλά θα ανέλθει σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια και θα δημιουργήσει 300 νέες θέσεις εργασίας σε ορίζοντα δεκαετίας.

Ταχεία αδειοδότηση και κίνητρο χωροθέτησης
Η Microsoft επιδιώκει να επωφεληθεί από το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης, που ορίζει πως για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας ή έγκρισης για την εκτέλεση έργων, την εγκατάσταση ή λειτουργία στρατηγικής επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των χωροταξικών αδειών, ορίζεται προθεσμία 45 ημερολογιακών ημερών, καθώς και από το κίνητρο της χωροθέτησης,
βάσει του οποίου επιτρέπεται η κατάρτιση Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) επί καταρχήν ενιαίων εκτάσεων,
ενώ στην επένδυση μπορεί να υπαχθεί και μια μη όμορη έκταση, εφόσον καλύπτει λιγότερο από το 50% επί της συνολικής έκτασης του βασικού ακινήτου της επένδυσης, δεν είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση αρτιότητας οικοδομησιμότητας του βασικού ακινήτου, και έχει μέγιστη απόσταση με το έτερο ακίνητο, ενάμισι χιλιόμετρο.

«Πράσινη» προσέγγιση
Να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της αειφορικής προσέγγισης της Microsoft, ο τεχνολογικός κολοσσός σχεδιάζει να καλύψει το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας της επένδυσης με αγορές ενέργειας μηδενικού άνθρακα, να προβεί στη ψύξη των συστημάτων με αέρα αντί νερού και να προβεί στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του 90% των μηχανημάτων και εξαρτημάτων που αντικαθίστανται.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build