Στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου εντάχθηκε η επένδυση της Avlum Enterprises Company Limited του ομίλου Τσάκου για την αναμόρφωση του Ξενία Χίου σε τετράστερο ξενοδοχείο. Ειδικότερα, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Παναγιώτη Χριστόφα, εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων το επενδυτικό σχέδιο της Avlum που αφορά στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας τεσσάρων αστέρων, δυναμικότητας 24 δωματίων και 46 κλινών, με αναμόρφωση του ιστορικού κτιρίου «Ξενία Χίου», συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.548.962,73 ευρώ.

Για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η εταιρεία θα λάβει ενίσχυση ύψους 851.929,50 ευρώ με τη μορφή της επιχορήγησης. Σημειώνεται ότι το Ξενία Χίου, ένα τριώροφο κτίριο, δομημένης επιφάνειας περί τα 1.600 τ.μ., πέρασε επίσημα στον όμιλο Τσάκου τον Οκτώβριο του 2020, με την υπογραφή της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης για 50 έτη, αφού η Avlum Enterprises πλειοδότησε στον σχετικό διαγωνισμό που διενήργησε η ΕΤΑΔ. Το ιστορικό ακίνητο αποτελεί έργο του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη, κατασκευάστηκε το 1958 και έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού.
Επένδυση και στη Μαρίνα Χίου

Υπενθυμίζεται ότι η Avlum Enterprises είναι παράλληλα επικεφαλής του επενδυτικού σχήματος «Avlum Enterprises – Ιωάννης και Ηλίας Δ. Τέφας Ναυπηγοπλαστική ΑΕΒΕ – Κλεοπάτρα Μαρίνα ΑΕ – Τουριστικός Λιμένας Πρέβεζας ΑΕ», που έχει αναλάβει την αξιοποίηση της Μαρίνας της Χίου. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ειδικού σκοπού «Μαρίνα Χίου ΑΕ», την οποία ίδρυσε το επενδυτικό σχήμα, έχει αναλάβει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Χίου για 40 χρόνια. Υπολογίζεται ότι στην πλήρη ανάπτυξή της, η μαρίνα Χίου θα προσφέρει 180 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μήκους μέχρι 25 μέτρα και έως 6.900 τ.μ. στεγασμένων εγκαταστάσεων για χρήσεις τουρισμού-αναψυχής.
Το συνολικό τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε τουλάχιστον 6.213.615 ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build