Τα δομικά υλικά μετριασμού για την αποφυγή της αστικής υπερθέρμανσης ως μέτρο ενάντια στην τοπική κλιματική αλλαγή θα αποτελέσουν το αντικείμενο της online keynote ομιλίας που θα απευθύνει την Τρίτη 5 Μαρτίου στο Building Materials Forum της Boussias Events ο Mat Santamouris, Scientia, Distinguished, Professor of High Performance Architecture at UNSW. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, ότι ο ίδιος θα έρθει δια ζώσης στην Αθήνα στις 05/04/2024 για να παρουσιάσει το πρώτο εφαρμοσμένο Σχέδιο Προσαρμογής και Μετριασμού της Αστικής Θερμικής Νησίδας στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, που δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί στην Ελλάδα.
Όπως τονίζει ο ίδιος, η αντιστάθμιση των επιπτώσεων της αστικής θερμικής νησίδας αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την επιστημονική κοινότητα. Αρκετές τεχνικές έχουν προταθεί, αναπτυχθεί και εφαρμοστεί με αρκετά μεγάλη επιτυχία.

Οι προτεινόμενες τεχνικές και τεχνολογίες μετριασμού περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη χρήση των λεγόμενων ψυχρών υλικών που παρουσιάζουν υψηλή ανακλαστικότητα στο ηλιακό φάσμα, παράλληλα με υψηλή τιμή θερμικής εκπομπής, ικανή να αποσβέσει και να διασκορπίσει την ηλιακή και θερμική ενέργεια, την ανάπτυξη έξυπνων υλικών με υψηλές οπτικές και θερμικές επιδόσεις. Η διάλεξη του Mat Santamouris στοχεύει να αναδείξει τον ρόλο των δομικών υλικών στη φαρέτρα των μέτρων ενάντια στο φαινόμενο της αστικής θερμονησίδας στις πόλεις και επίσης να παρουσιάσει την ανάπτυξη και τα χαρακτηριστικά νέων, προηγμένων αστικών δομικών υλικών μετριασμού που έχουν σχεδιαστεί για να αντισταθμίσουν το φαινόμενο. Δείτε το πρόγραμμα και τους ομιλητές του Building Materials Forum, εδώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build