Σε επένδυση για την εκμετάλλευση ενός νέου λατομείου συνολικής έκτασης 99.269 τ.μ. προχωράει η εταιρεία μαρμάρου Marmor (Stone Group International) στην περιοχή του Μακρυχωρίου στον δήμο Νέστου Καβάλας. Η εξόρυξη του μαρμάρου θα διενεργείται αποκλειστικά με μηχανικά μέσα και τη χρήση συρματοκοπής, ενώ για την αποκάλυψη του κοιτάσματος και την απομάκρυνση των κατακερματισμένων μη εκμεταλλεύσιμων όγκων, καθώς και για τη δημιουργία δεύτερης ελεύθερης επιφάνειας στα μέτωπα, θα πραγματοποιείται χρήση εκρηκτικών υλών και ακαριαίας θρυαλλίδας (εκρηκτικής ύλης) αντίστοιχα, όπως περιγράφεται στην τεχνική μελέτη. Με τη σειρά της η Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος, ήρθε να εγκρίνει την τεχνική μελέτη που κατάρτισε και κατέθεσε υπόψιν της η Marmor, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου λατομείου.

Πρόσφατα η εταιρεία δημιούργησε μονάδα παραγωγής πλακιδίου, μωσαϊκού και ψηφίδας η οποία έρχεται να εξυπηρετήσει επί της ουσίας το μεγάλο άνοιγμα της εταιρείας στην αγορά των ΗΠΑ. Παρατηρώντας το οικονομικό κλίμα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, η οποία αποτελεί βασική παραγωγό των υλικών αυτών, ξεκίνησε την κατασκευή του συγκεκριμένου εργοστασίου. Η πλήρης παραγωγική δραστηριότητα στον τομέα αυτόν ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη της επιχείρησης και εκτιμάται ότι θα τα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το προσεχές διάστημα. Τον Ιούλιο του 2022 έλαβε την έγκριση για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της στον Αναπτυξιακό Νόμο με συνολικό ύψος δαπάνης 7,5 εκατ ευρώ. Μέσω της επένδυσης αυτής ο σχεδιασμός προέβλεπε την επέκταση των κεντρικών εγκαταστάσεων της στο Καβαλάρι Θεσσαλονίκης.

H εταιρεία εξόρυξης και εκμετάλλευσης μαρμάρου της βόρειας Ελλάδας ιδρύθηκε το 1981 στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή αποτελεί μία από τις σημαντικές επιχειρήσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών πετρωμάτων στην Ελλάδα και ένας από τους διακεκριμένους εξαγωγείς μαρμάρων διεθνώς. H Marmor SG Α.Ε., διαθέτει τη θυγατρική «Καρμάρ Λατομική Ανώνυμη Εταιρεία» και παράλληλα συμμετέχει με ποσοστό 50% στη «Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα Ανώνυμη Εταιρεία». Το 2019 προχώρησε στην απορρόφηση των εταιρειών «Καπλανίδου & ΣΙΑ ΕΕ» και «Θεόκλητος & ΣΙΑ ΕΕ» αποκτώντας για πρώτη φορά ιδιόκτητο Λατομείο στην περιοχή της Καβάλας, ενώ το 2021 απορρόφησε την έως τότε θυγατρική της «Μάρμαρα Βερμίου Ανώνυμη Εταιρεία». Ωστόσο τον Νοέμβριο του 2021 προχώρησε στην πώληση της συμμετοχής της (περίπου 30%) στη «Σκαρή Λατομική Θάσου Α.Ε.» έναντι συνολικού τιμήματος 2 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή παρουσία στις εξαγωγές
Το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της προέρχεται από εξαγωγές καθότι από τα συνολικά 44,3 εκατομμύρια ευρώ που ήταν οι πωλήσεις της το 2021, οι διεθνείς πωλήσεις αντιστοιχούσαν σε 39,33 εκατομμύρια ευρώ, αντιστοιχώντας στο 89% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Στη χρήση του 2021 ο δανεισμός της ήταν 24,53 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 5,61 εκατομμύρια ευρώ από 1,76 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2020.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build