Ενίσχυση οικονομικών μεγεθών πέτυχε το 2023 η Mapei Hellas, με τη διοίκηση της εταιρείας να εκφράζει αισιοδοξία και για τις προοπτικές της φετινής χρονιάς. Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Mapei Hellas, το 2023 έκλεισε με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 33,70 εκατ. ευρώ, έναντι 29,22 εκατ. ευρώ το 2022 (+15,34%), ενώ παράλληλα η εταιρεία ενίσχυσε την αποδοτικότητά της βελτιώνοντας το μικτό κέρδος από τα 8,54 εκατ. ευρώ στα 10,67 εκατ. ευρώ, ή κατά 24,9%. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων αυξήθηκαν κατά 67,64% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε 2,51 εκατ. ευρώ, έναντι 1,50 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 1,53 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,07 εκατ. το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42,56%.

Για το τρέχον έτος, η διοίκηση της Mapei Hellas επισημαίνει πως διατηρούνται οι ισχυρές προοπτικές, καθώς ο συνδυασμός της ανάγκης για έργα υποδομής στη χώρα, της οικονομικής ανάπτυξης και των επενδύσεων στον ελληνικό τουρισμό και real estate θα δώσει σημαντική ώθηση στον κλάδο της παραγωγής και εμπορίας οικοδομικών υλικών. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία συνεχίζει να ολοκληρώνει γραμμές παραγωγής με σκοπό την καθετοποίηση μέρους της παραγωγικής της διάρθρωσης και έχει θέσει σε εφαρμογή νέα στρατηγικής σημασίας επενδυτικά έργα, ενώ σταδιακά επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων της.