Αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 31,15% και του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 31,20% πέτυχε το 2022 η Mapei Hellas, παρά τις σημαντικές αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών και των εμπορευμάτων. Η ανοδική πορεία, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, οφείλεται κυρίως στην εμπέδωση εμπιστοσύνης από το καταναλωτικό κοινό, στην ποιότητα των προϊόντων της Mapei, αλλά και σε μεγάλο βαθμό στα μεγάλα ιδιωτικά έργα από τους ήδη υπάρχοντες πελάτες της.

Η στρατηγική της Mapei Hellas, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς, συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων τη στήριξη της πελατειακής της βάσης, εφαρμόζοντας μία ήπια πιστωτική και τιμολογιακή πολιτική με κύριο στόχο τη συνέχιση της ανοδικής πορείας των δραστηριοτήτων της. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2022 ανήλθε σε 29,22 εκατ. ευρώ (2021: 22,28 εκατ.), ενώ τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 9,39 εκατ. ευρώ, από τα 7,15 εκατ. του 2021. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων αυξήθηκαν στα 1,50 εκατ. ευρώ, έναντι 768.986,76 ευρώ το 2021 (+94,75%), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 1,07 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 568.314,85 ευρώ το 2021 (+89,02%).

Νέες επενδύσεις 7 εκατ. ευρώ
Σημειωτέον ότι τo 2022 η Mapei Hellas έθεσε σε εφαρμογή επενδυτικό έργο το οποίο περιλαμβάνει μία νέα μονάδα παραγωγής κονιαμάτων και την επέκταση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής, με τη συνολική αξία των νέων επενδύσεων να ανέρχεται σε 7 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση των επενδύσεων θα καλυφθεί με εισφορά των μετόχων ύψους 4 εκατ. ευρώ, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, και 3 εκατ. ευρώ με τραπεζικό δανεισμό. Για τη νέα μονάδα κονιαμάτων η εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση στον Αναπτυξιακό Νόμο και η συνολική επιχορήγηση με μορφή φορολογικής απαλλαγής που της εγκρίθηκε ανέρχεται σε 1.081.634,25 ευρώ.

Επίσης, η εταιρεία ολοκλήρωσε εντός του 2023 στρατηγικής σημασίας επένδυση μονάδας θραύσης ανθρακικού ασβεστίου συνολικού ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, μία επένδυση που ενισχύει τη θέση της στον κλάδο, μειώνοντας το κόστος παραγωγής, βελτιώνοντας την αυτονομία και τη διαπραγματευτική της δύναμη. Παράλληλα, σε ενίσχυση του δικτύου πωλήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, από το 2022 λειτουργεί ως υποκατάστημα ένα κέντρο αποθήκευσης και διανομής στη Θεσσαλονίκη.

Αισιοδοξία για το 2023
Για το 2023, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι διατηρούνται οι ισχυρές προοπτικές. Οι διαφαινόμενες προοπτικές του κλάδου των κατασκευών χαρακτηρίζονται ως αρκετά ευοίωνες, ενώ ο συνδυασμός της ανάγκης για έργα υποδομής στη χώρα, της αναμενόμενης ανάπτυξης και των επενδύσεων στον ελληνικό τουρισμό και του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» θα δώσει σημαντική ώθηση στον κλάδο της παραγωγής και εμπορίας οικοδομικών υλικών. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία σταδιακά επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων της με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών της αγοράς με εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build