Στις μεγάλες στρεβλώσεις που διέπουν το θεσμικό πλαίσιο και εγκλωβίζουν την ανάπτυξη της κατασκευαστικής αγοράς αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Μιχαήλ Δακτυλίδης, σε συνάντησή του με δημοσιογράφους του κατασκευαστικού κλάδου. Στον πυρήνα της τοποθέτησής του βρέθηκαν οι συνεχείς παρατάσεις των δημοσίων έργων, οι αποδυναμωμένες υπηρεσίες και το μείζον, διαχρονικό πρόβλημα της έλλειψης του εργατοτεχνικού προσωπικού.

Νέο θεσμικό πλαίσιο

Ο κ. Δακτυλίδης, μιλώντας αρχικά για το ζήτημα των συνεχών παρατάσεων (και με αφορμή την τελευταία έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που καταγράφει καθυστερήσεις στην εκτέλεση δημοσίων έργων), τόνισε το φαινόμενο των συνεχών παρατάσεων, ένα “διαρκές πρόβλημα που προκαλείται κυρίως από την αδυναμία των φορέων υλοποίησης να σταματούν τις συμβάσεις και να συνεχίζουν με άλλον ανάδοχο”, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Ως απάντηση στο πρόβλημα, πρότεινε τη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέπει “την άμεση αντικατάσταση των εργολάβων που δεν ανταποκρίνονται στιε υποχρεώσεις τους”.

“Να εφαρμοστεί η ιδιωτική επίβλεψη”

Συνεχίζοντας, ο κ. Δακτυλίδης μίλησε για την υποστελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών, τονίζοντας επ’ αυτού πως “δεν υπάρχουν επιβλέποντες μηχανικοί για να ελέγχουν την εξέλιξη των έργων”. Και “πώς μπορούν να υπάρχουν αρκετοί μηχανικοί, όταν οι μισθολογικές απολαβές τους είναι τόσο χαμηλές;” αναρωτήθηκε. Κατά τον ίδιο, η απάντηση στο παραπάνω κενό θα ήταν η υιοθέτηση του θεσμού της ιδιωτικής επίβλεψης (ανάθεση της επίβλεψης σε τρίτο ιδιώτη όταν δεν επαρκούν οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι). Σύμφωνα με τον κ. Δακτυλίδη, “η συγκεκριμένη πρακτική ακολουθείται στην Ευρώπη, ενώ έχει νομοθετικά προβλεφθεί και στην πρόσφατη τροποποίηση του νόμου για τα δημόσια έργα. Το δημόσιο φυσικά θα διατηρεί τον θεσμικό και ελεγκτικό του ρόλο”.

Φωτογραφικές διατάξεις και δυναμικό

Στο ίδιο επίπεδο τοποθέτησε, κατόπιν, και το ζήτημα των “φωτογραφικών διατάξεων”. Όπως είπε συγκεκριμένα, οι δημοπρατήσεις, ειδικά έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουν γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να ευνοούν τις εταιρείες της έβδομης τάξης, εξαιρώντας ένα μεγάλο φάσμα μικρότερων τεχνικών εταιρειών. “Μένουν απέξω εταιρείες από πτυχίο ΣΤ’ τάξης έως και Γ’ τάξης αλλά αρκετές από αυτές είναι πιο εύρωστες και στελεχωμένες από μεγάλες εταιρείες του κλάδου”, επεσήμανε.

Τέλος, ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ στάθηκε στο πρόβλημα της έλλειψης του κατάλληλου εργατοτεχνικού προσωπικού, ένα ζήτημα που σύμφωνα με την εκτίμησή του πολύ δύσκολα θα καταφέρουμε να το αντιμετωπίσουμε, καθώς έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες και απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας σε όλα τα επίπεδα.

Φωτογραφία αρχείου