Η χονδρική τιμή για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται διαρκώς σε μια ανοδική πορεία ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2020, δηλαδή, για περισσότερα από δύο συναπτά έτη.

Αρκεί να αναφερθεί ότι η τιμή εκκαθάρισης της Αγοράς της Επόμενης Μέρας τον Φεβρουάριο του 2021 ήταν 62,74€/MWh, ενώ μέσα σε ένα έτος, δηλαδή τον Φεβρουάριο του 2022, η τιμή διαμορφώθηκε στα 211,71€/MWh. Όταν γραφόταν το κείμενο, δηλ. τον Νοέμβριο του 2022, η αντίστοιχη τιμή διαμορφωνόταν στα 205,86€/MWh, παραμένοντας δηλαδή σε υψηλά επίπεδα.
Κατά συνέπεια, οι ΟΤΑ Α’ και Β’ έχουν να επιλύσουν μια πολύ δύσκολη άσκηση, από τη μία προσπαθούν να κρατούν σε υψηλά επίπεδα τις υπηρεσίες που παρέχουν προς τους δημότες χωρίς να προχωρούν σε αυξήσεις των δημοτικών τελών, από την άλλη βλέπουν τα έξοδά τους να υπερδιπλασιάζονται λόγω της ενεργειακής κρίσης. Υπό το πρίσμα των παραπάνω, η ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων οδοφωτισμού κρίνεται επιβεβλημένη.

Εξοικονόμηση έως και 70%
Ένας μέσος δήμος -σύμφωνα με την πολυετή εμπειρία μας και τη συνεργασία μας στη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί»- καταναλώνει για τον Οδοφωτισμό περίπου 6.000.000 kWh ετησίως. Φυσικά υπάρχουν μικροί δήμοι με ετήσια κατανάλωση όχι μεγαλύτερη από 1.500.000 kWh, αλλά και μεγάλοι των οποίων η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση ξεπερνά τα 15.000.000 kWh. Προτού ξεκινήσουν οι απανωτές αυξήσεις στη χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, η τιμή λιανικής για τους ΟΤΑ ήταν περίπου 0,15 €/kWh, ήτοι 900.000 € ετησίως για τον Φωτισμό των οδών και των πλατειών (ΦΟΠ). Με τα σημερινά δεδομένα και με την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας μετριοπαθώς τριπλάσια από την παραπάνω, το κόστος ενός μέσου δήμου θα πρέπει να ανέρχεται στα 2.700.000 €. Η προοπτική λοιπόν της ενεργειακής αναβάθμισης του δικτύου οδοφωτισμού, η οποία θα φέρει εξοικονόμηση της τάξεως του 70%, δηλαδή κέρδος για τον ΟΤΑ 1.890.000 €, είναι σίγουρα κάτι παραπάνω από θελκτική.

Οι δήμοι μπορούν να προχωρήσουν στην παραπάνω αναβάθμιση είτε προκηρύσσοντας διαγωνισμό προμήθειας με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», είτε προκηρύσσοντας διαγωνισμό για σύναψη Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), με βάση τις διατάξεις του Νόμου 3855/2010: Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση. Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο παραπάνω επιλογών είναι ότι στην πρώτη περίπτωση της προμήθειας η χρηματοδότηση της επένδυσης γίνεται είτε από τα ταμεία του Δήμου είτε μέσω δανεισμού, ενώ στη δεύτερη περίπτωση της ΣΕΑ, το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα (Ανάδοχος), και η αποπληρωμή γίνεται μέσω των Ανταποδοτικών Τελών αποκλειστικά και μόνο με βάση το αποτέλεσμα (Εξοικονόμηση Ενέργειας) στη διάρκεια της επιλεχθείσας Συμβατικής Περιόδου.

«Πρόδρομος» της έξυπνης πόλης
Σε κάθε περίπτωση, είτε υπό μορφή προμήθειας ή ΣΕΑ, η ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού συνοδεύεται από τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιαχείρησης για τη μέτρηση της ενέργειας και τον απομακρυσμένο έλεγχο των φωτιστικών σημείων, η οποία σε δεύτερη φάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του δήμου παρέχοντας υπηρεσίες έξυπνης πόλης, όπως σημεία ελεύθερης ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, έλεγχο στάθμευσης, μέτρηση πλήρωσης και διαχείριση κάδων απορριμμάτων, διαχείρισης κυκλοφοριακού φόρτου οχημάτων κ.λπ.

Λύσεις για κάθε ανάγκη
Στη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», έχοντας εκπονήσει μελέτες βιωσιμότητας για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων οδοφωτισμού σε παραπάνω από 100 Δήμους, μπορούμε να καθοδηγήσουμε τους φορείς στην πλέον ενδεδειγμένη για τον καθέναν ξεχωριστά λύση.