Η LDK Μηχανικοί ΑΕ ανέλαβε, όπως έγινε γνωστό, να παράσχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στην υλοποίηση των έργων της ΣΤΑΣΥ τα οποία έχουν τίτλο «Αναβάθμιση συρμών Γραμμής 1» και «Αναβάθμιση υποσταθμών Γραμμής 1». Μάλιστα, η ανάδοχος εταιρεία και η ΣΤΑΣΥ προχώρησαν και στην υπογραφή της μεταξύ τους σύμβασης για παροχή των λόγω υπηρεσιών. Επισημαίνεται, ότι ο προϋπολογισμός δημοπράτησης των υπηρεσιών ανερχόταν στο ποσό των 4.310.409,27 ευρώ (με τον ΦΠΑ).

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που θα κληθεί να παράσχει η LDK Μηχανικοί ΑΕ συνοψίζονται ως εξής:

  • Συμμετοχή και υποστήριξη σε κάθε δραστηριότητα (μελέτη, κατασκευή, δοκιμές και θέση σε λειτουργία) που απαιτείται στο πλαίσιο του τεχνικού αντικειμένου των παραπάνω έργων για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους.
  • Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών λύσεων, πληροφοριών και προτάσεων βελτιστοποίησης, με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας, όπου απαιτείται.
  • Συμμετοχή και υποστήριξη σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης των έργων.

Αναφορικά, τέλος, με τη διάρκεια της σύμβασης που υπέγραψαν ΣΤΑΣΥ και LDK Μηχανικοί ΑΕ, έχει οριστεί σε 21 μήνες από την υπογραφή της. Ωστόσο, η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη σύμβαση, με μονομερή απόφασή της, για έως και 9 επιπλέον μήνες.