Μνημόνιο Συνεργασίας με την Orilina Properties υπέγραψε η Lamda Development, δυνάμει του οποίου θα εξεταστεί η απόκτηση από την πλευρά της Orilina του δικαιώματος επιφανείας επί τμημάτων της ζώνης ανάπτυξης του παράκτιου μετώπου του Ελληνικού, και ειδικότερα επί γηπέδων στην ευρύτερη περιοχή της Μαρίνας του Αγίου Κοσµά. Τα εν λόγω γήπεδα, µε δυνατότητα συνολικής δοµήσιµης επιφάνειας µέχρι και 5.790 τ.µ. βρίσκονται ανάµεσα στον οικιστικό πύργο Riviera Tower και τον εµπορικό προορισµό του Riviera Galleria.

Εντός των γηπέδων αυτών θα αναπτυχθούν από την Orilina Properties, αφενός κτίριο κατοικιών και λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης αυτών (µε δυνατότητα συνολικής δοµήσιµης επιφάνειας µέχρι και 4.565 τ.µ.), και αφετέρου κτίριο που θα περιλαµβάνει χώρους εστίασης, αναψυχής, ευεξίας, εκδηλώσεων, καθώς και πώλησης συναφών προς την εστίαση προϊόντων (µε δυνατότητα συνολικής δοµήσιµης επιφάνειας µέχρι και 1.225 τ.µ.). Η συνολική επένδυση από την Orilina Properties για την εν λόγω ανάπτυξη υπολογίζεται σε 70 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build