Τις επενδύσεις που σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει με το «πράσινο» επταετές ομόλογο των 230 εκατομμυρίων ευρώ, η δημόσια προσφορά για το οποίο ξεκινά την Τετάρτη 6 Ιουλίου, περιγράφει αναλυτικά η Lamda Development στο ενημερωτικό της δελτίο, που εγκρίθηκε την περασμένη Παρασκευή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια (που σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης θα ανέλθουν σε 223 εκατ. ευρώ) θα διατεθούν στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων επενδύσεων:

Βιώσιμα κτίρια και βιώσιμοι αστικοί εξωτερικοί χώροι
Οι επενδύσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν την ανάπτυξη και κατασκευή νέων κτιρίων ή την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων του ομίλου (εμπορικά κέντρα και μαρίνες ή/και υφιστάμενα κτίρια εντός του Μητροπολιτικού Πόλου), τα οποία έχουν ή θα αποκτήσουν διεθνείς πιστοποιήσεις βιωσιμότητας (LEED “Silver” ή παραπάνω, BREEAM “Very Good” ή παραπάνω) ή θα βελτιώσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα, καθώς επίσης την ανάπτυξη βιώσιμων αστικών εξωτερικών χώρων που θα διασφαλίζουν τους φυσικούς πόρους και θα συμβάλλουν στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Για τις επενδύσεις της εν λόγω κατηγορίας θα διατεθεί ποσό ύψους από €85 εκατ. έως €110 εκατ. των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων του πράσινου ομολόγου, μέχρι το τέλος του έτους 2025.

Πράσινη ενέργεια
Οι επενδύσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν στην αδειοδότηση, απόκτηση (όπως ενδεικτικά αγορά οικοπέδου, εξαγορά εταιρίας κ.λπ.), κατασκευή, ανάπτυξη και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής και εγκαταστάσεων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή/και παραγωγής υδρογόνου και μονάδων αποθήκευσης ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του έργου του Ελληνικού αλλά και των υπολοίπων ακινήτων του ομίλου. Για τις επενδύσεις της εν λόγω κατηγορίας θα διατεθεί ποσό ύψους από €65 εκατ. έως €85 εκατ. των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων του ΚΟΔ, μέχρι το τέλος του έτους 2025.

Έξυπνη πόλη
Οι επενδύσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν την απόκτηση, κατασκευή, ανάπτυξη
και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων στο έργο του Ελληνικού με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και τη βιώσιμη χρήση και προστασία των υδατικών πόρων.

Οι επενδύσεις, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν μερικώς από τα κεφάλαια του ΚΟΔ, ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν έξυπνα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας, υδάτινων πόρων, πρόληψης και ελέγχου ρύπανσης, βιώσιμων μεταφορών ή/και συστήματα που εξυπηρετούν σκοπούς κυκλικής οικονομίας. Για τις επενδύσεις της εν λόγω κατηγορίας θα διατεθεί ποσό ύψους από €45 εκατ. ως €60 εκατ. των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων του ΚΟΔ, μέχρι το τέλος του έτους 2025.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build